Dit was my lek­ker­ste pak slae ooit

Die Burger - - 18 - J.­ Be­zui­den­hout,­ Ken­ton-on-Sea

My pa ver­tel my toe hy ná 1994 met al sy vrien­de en ken­nis­se ge­sels, moes hy tot sy skok ver­neem dat hy die e­nig­ste een is wat al die ja­re vir die NP ge­stem het. Met­ter­tyd het hy tot die slot­som ge­kom dat dit net sy en­ke­le stem was wat die mag­ti­ge Na­si­o­na­le Par­ty 46 jaar lank aan die be­wind ge­hou het!

Dis nou soos ek van­dag voel. Ek is se­ker dat ek die e­nig­ste i­di­oot in hier­die droe­we land is wat bra skep­ties was oor die Bok­ke se kan­se om ver­le­de Sa­ter­dag teen die En­gel­se te wen.

Wat my steeds be­kom­mer, is dat Ras­sie Eras­mus glo net die spe­lers kies wat “op peil” in hul streek­span­ne is. “Peil” is af­hank­lik van so baie ver­an­der­li­kes, soos saam met wie jy speel, teen wie jy speel, ens.

Ja­ke Whi­te het nie nood­wen­dig na peil ge­kyk nie, maar na ver­mo­ëns en ta­lent. Van ’n spe­ler in ’n spe­si­fie­ke po­si­sie het hy se­ke­re ver­mo­ëns ver­wag, soos ’n stut moet so­veel ki­lo­gram kan op­stoot, ’n slot moet so hoog kan rank, en ’n vleu­el moet só vin­nig oor 50 me­ter wees.

Daar­vol­gens het hy die spe­lers met die mees­te ta­lent ge­ï­den­ti­fi­seer en dan was dit sy plig as af­rig­ter om hul po­ten­si­aal bin­ne span­ver­band ten vol­le te ont­sluit en van hul­le die bes­te spe­lers in daar­die po­si­sie te maak.

Ie­mand het al te­reg op­ge­merk: “Peil is ty­de­lik, maar ta­lent is per­ma­nent.” Maar Ras­sie het na­tuur­lik nie die tyd ge­had om sy eie stem­pel voor die toets op die spe­lers af te druk nie en moes hom maar op hul peil ver­laat.

Ná die eer­ste twin­tig mi­nu­te van die toets het ek ge­voel: “Daar het jy dit nou met peil en al.” Maar toe skop daar­die man­ne se ka­rak­ter in en wys ons wat peil, ge­kom­bi­neer met ka­rak­ter en ta­lent, kan doen!

Dit was die lek­ker­ste slae wat my bek nog ooit ge­kry het!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.