In­s­ti­tuut moet da­de­lik Fais-ek­sa­mens staak

Die Burger - - 20 - Nel­lie Brand-Jon­ker

Die nu­we be­heer­lig­gaam van die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf het die Fi­nan­si­ë­le Be­plan­nings­in­sti­tuut (FPI) op­drag ge­gee om sum­mier op te hou om ek­sa­mens in­ge­vol­ge die Wet op Fi­nan­si­ë­le Ad­vi­seurs en Tus­sen­gan­ger­diens­te (Fais) aan te bied.

Die FPI is een van net t­wee ek­sa­men­lig­ga­me in Suid-A­fri­ka wat vir die aan­bie­ding van dié ek­sa­mens goed­ge­keur is.

Die Ge­drags­o­wer­heid vir die Fi­nan­si­ë­le Sek­tor (FSCA) sê in ’n ver­kla­ring hy is ge­waar­sku oor be­weer­de on­ge­rymd­he­de in die Fais-ek­sa­mens wat die FPI aan­bied.

Die FSCA be­loof daar sal geen ont­wrig­ting van die ek­sa­mens wees nie.

Moonsto­ne, ’n an­der goed­ge­keur­de ek­sa­men­lig­gaam, sal reg­streeks met die men­se wat ek­sa­men moet skryf, kom­mu­ni­keer om hul­le die nuut­ste be­son­der­he­de van die ek­sa­mens te gee.

Die re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens is se­dert 2009 ver­plig­tend.

Dit is be­doel om te ver­se­ker dat ad­vi­seurs vol­doen aan die ver­eis­tes van wet­ge­wing ten ein­de ver­brui­kers be­ter te be­skerm.

Wan­neer ie­mand die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf as ’n ver­teen­woor­di­ger be­tree, moet hy bin­ne t­wee jaar na­dat hy aan­ge­stel is die re­gu­la­to­rie­se ek­sa­men skryf.

Be­lang­ri­ke per­so­neel­le­de van fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers, as­ook een­man­sa­ke (FSP’s), moet reeds die ek­sa­men wat op hul­le van toe­pas­sing is, ge­skryf en ge­slaag het voor­dat hul­le goed­keu­ring of mag­ti­ging sal kry om in die sek­tor be­dry­wig te wees.

Moonsto­ne sê daar is nie re­de tot kom­mer nie, want hy het vier sen­trums in die land waar ek­sa­mens el­ke dag aan­ge­bied word.

Die FSCA on­der­soek tans die be­we­rin­ge waar­by die FPI be­trek is.

Die FPI is die e­nig­ste in­stel­ling in Suid-A­fri­ka wat die kwa­li­fi­ka­sie van ge­ser­ti­fi­seer­de fi­nan­si­ë­le be­plan­ner (CFP) toe­ken.

Die FSCA het nie ge­sê of dié ek­sa­mens ge­raak gaan word nie.

Die FPI is ge­na­der om kom­men­taar.

Net­werk24 het in Ju­nie ver­le­de jaar be­rig om­vat­ten­de ek­sa­men­be­drog is by die FPI oop­ge­vlek.

Dit is eg­ter nie be­kend of hier­die nuus nou ook daar­mee ver­band hou nie, want die FSCA het nie daar­na ver­wys nie.

Die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te (RFD), die FSCA se voor­gan­ger, het voor­heen ge­sê die be­weer­de be­drog met die ek­sa­mens is reeds in 2014 deur die FPI self on­der sy aan­dag ge­bring.

Die FPI het ’n aan­vank­li­ke on­der­soek ge­doen waar­uit dit ge­blyk het dat van sy per­so­neel­le­de be­trok­ke is by die ver­val­sing van ek­sa­men­re­sul­ta­te en die uit­rei­king van ver­vals­te ser­ti­fi­ka­te.

Die FPI het ver­le­de jaar ge­sê hy het straf­reg­te­li­ke klag­te teen die be­trok­ke­nes aan­han­gig ge­maak.

Die RFD het daar­na be­wy­se be­gin in­sa­mel teen so­wat 120 men­se wat hul kwa­li­fi­ka­sies op be­drieg­li­ke wy­se be­kom het of uit die be­drog voor­deel ge­trek het.

Dit is nie be­kend hoe ver dié on­der­soek ge­vor­der het nie, want die FSCA het nie daar­oor uit­ge­wei nie.

Die helf­te van hier­die men­se is reeds uit die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf ge­skors ter­wyl sa­ke teen nog so­wat 60 aan die gang was wat tot hul skor­sing kon lei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.