Plaas­li­ke­sport­ka­len­der

Die Burger - - 22 -

Klu­brug­by

WES­TE­LI­KE­ PRO­VIN­SIE

Su­per­liga A:­ Vil­la­ger­ t.­ Ty­ger­berg;­ St.Ge­or­ges­ t.­ Bel­har;­ NNK­ t.­ Ha­mil­tons.

Su­per­liga B: Fransch­hoek­ U­ni­ted­ t.Ham­lets;­ Bell­vil­le­ t.­ Kraai­fon­tein;­ P­ni­ëlVil­la­gers­ t.­ Paarl;­ All­ Saints­ t.­ YoungPe­op­les;­ Hel­der­berg­ t.­ Kuils­ri­vier.

Su­per­liga C:­ Ky­le­mo­re­ t.­ Good­wood;Lan­ga­ t.­ Sir­ Lo­wri­ans;­ Ma­cas­sar­ t.S­cotts­de­ne-Sen­traal;­ El­sies­ Ri­ver­ U­ni­tedt.­ S­trand.

BO­LAND Groot Uit­daag­kom­pe­ti­sie

Wes­kus:­ Young­ He­arts­ t.­ Mam­re;Veld­drif­ t.­ Lan­ge­baan;­ Pa­ter­nos­ter­ t.V­re­den­burg;­ Ho­pe­field­ t.­ St.­ He­le­na­baai.

Wit­sen­traal:­ E­ver­green­ Paarl­ t.­ Ce­res;Ro­ses­ U­ni­ted­ t.­ Bel­la­ Vis­ta;­ De­li­ci­ou­st.­ Ham­let;­ Tul­bagh­ t.­ Hil­l­cre­stU­ni­ted.

O­ver­berg:­ Hawston­ t.­ Saf­col;­ Ca­le­dont.­ Black­ Le­a­ves;­ Gra­bouw­ t.­ Ge­na­den­dal;Ran­gers­ B­re­das­dorp­ t.­ Bot­ri­vier.

B­re­ëlan­ge­berg:­ Ro­bert­son­ t.­ Ran­gersRo­bert­son;­ Vil­la­gers­ Wor­ces­ter­ t.­ Pro­tea;Mon­ta­gu­ t.­ Young­ Ha­mil­tons;Blue­ Bi­rds­ t.­ Vil­la­gers­ Mon­ta­gu.

Swart­land:­ Wes­bank­ t.­ Ab­bots­da­le;Good­ Ho­pes­ t.­ Por­ter­vil­le;­ Moor­rees­burgt.­ Ne­ver­ De­spair;­ Pi­ket­berg­ t.­ Coro­na­ti­ons. Noord­wes­te:­ Young­ S­purs­ t.­ Eag­les; E­lands­baai­ t.­ De­li­ci­ous­ (Clan­wil­li­am);Citrus­dal­ t.­ Ex­cel­ci­or;­ Ma­ri­nes­ t.­ In­vin­ci­bles.

Sko­le­rug­by

V­ Die­ jaar­lik­se­ Sui­de­li­ke­ Kus-saam­tre­kin­ Oudts­hoorn.Van­dag (by HS B­ridg­ton): A-veld:­ 16:30­ A­ka­de­mie­span­ne­ SWD­ t.Bo­land;­ 17:55­ o.18B­ WP­ t.­ OP;­ 19:20o.18A­ SWD­ t.­ Bo­land;­ 20:45­ o.18A­ WPt.­ OP.

B-veld:­ 16:30­ o.16­ SWD­ t.­ Bo­land;17:45­ o.16­ WP­ t.­ OP;­ 19:00­ o.18-Vyf­tien­tal­leWP­ t.­ SWD;­ 20:15­ A­ka­de­mie­span­neWP­ t.­ OP.Mô­re (by HS Oudts­hoorn):A-veld:­ 9:30­ o.16­ SWD­ t.­ WP;­ 10:45o.18­ OP­ A­ t.­ WP­ B;­ 12:10­ o.18­ OP­ B­ t.Bo­land­ A;­ 13:35­ o.18­ SWD­ A­ t.­ WP­ A. B-veld:­ 9:30­ o.18­ SWD-vyf­tien­tal­ t.Bo­land­ A­ka­de­mie;­ 10:55­ o.18­ OP­ A­ka­de­miet.­ WP-vyf­tien­tal;­ 12:20­ A­ka­de­mie­span­neSWD­ t.­ WP;­ 13:45­ o.16­ Bo­landt.­ OP.­

Al­ge­meen

V­ Die­ Oe­ster­fees­ in­ Knys­na­ vind­ van29­ Ju­nie­ tot­ 8­ Ju­lie­ plaas.­ In­skry­wing­sis­ oop­ vir­ die­ berg­fiets­wed­ren­ne­ op30­ Ju­nie.

Daar­ is­ wed­ren­ne­ oor­ 80,­ 50,­ 30­ en15­ km,­ as­ook­ ’n­ roe­te­ op­ e-fiet­se­ oor30­ km.

Die­ pad­wed­ren­ oor­ 115­ en­ 50­ km­vind­ op­ 1­ Ju­lie­ plaas.­

Die­ pad­wed­ren­ oor­ 115­ km,­ as­ook­die­ berg­fiets­ry­ers­ se­ 80­ en­ 50­ km­ is­kwa­li­fi­se­rings­wed­ren­ne­ vir­ vol­gen­de­jaar­ se­ Kaap­stad-fiets­toer.

Die­ ma­ra­thon­ en­ half­ma­ra­thon­ vin­dop­ 7­ Ju­lie­ plaas.­ ­ Vir in­lig­ting be­soek knys­na­ma­ra­thon­club.com/ fo­rest-ma­ra­thon en knys­na­cy­cle.co.za.

Bran­der­ry

V­ Top-sur­fers­ van­ Suid-A­fri­ka­ meet­die­ na­week­ in­ Kaap­stad­ krag­te­ met­die­ bes­tes­ van­ on­der­ meer­ Bra­si­lië,Aus­tra­lië,­ A­me­ri­ka­ en­ Frank­ryk.

Suid-A­fri­ka­ se­ voor­ste­ sur­fer,­ Jor­dyS­mith,­ bied­ sy­ Kaap­stad­se­ by­een­koms­by­ Melk­bos­strand­ en­ Blou­berg­strandaan.­ Dit­ is­ ’n­ kwa­li­fi­se­ren­de­ by­een­koms­vir­ die­ wê­reld­reeks.

Da­vid­ van­ Zyl­ van­ Dur­ban­ het­ vroeer­die­ eer­ste­ by­een­koms­ in­ die­ stads­reek­sin­ Port­ E­li­za­beth­ ge­wen­ en­ sa­lop­ soek­ wees­ na­ nog­ ’n­ ti­tel.

As­ Mat­thew­ M­cGil­li­vray­ van­ Jef­freys­baai­die­ by­een­koms­ wen,­ ver­dien­hy­ 1­ 000­ pun­te­ en­ is­ sy­ droom­ na­der­om­ hom­ saam­ S­mith­ en­ Mi­cha­el­ Fe­bru­a­ryop­ die­ wê­reld­reeks­ aan­ te­sluit.

A­din­ Ma­sen­camp­ van­ die­ S­trand­ is’n­ aan­spraak­ma­ker­ van­ die­ Wes-Kaap. ­

Veld­wed­lo­pe

V­ Wed­lo­pe­ oor­ 5,­ 16,­ 25,­ 26­ en­ 35­ km­word­ Son­dag­ van­af­ 08:30­ as­ deel­ vanNa­pier­ se­ Pa­tat­fees­ aan­ge­bied.Be­soek na­pier­pa­tatmtb.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.