Zu­ma moet nou op­dok

Die Burger - - 1 - Sa­rel van der Walt Oud­pres. Ja­cob Zu­ma

Oud­pres. Ja­cob Zu­ma se kans op suk­ses was baie klein.

Só sê Law­son Nai­doo van die Grond­wet-wag­hond­or­ga­ni­sa­sie Ca­sac na­dat ’n vol­bank reg­ters van die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria gis­ter Zu­ma se aan­soek om ver­lof tot ap­pèl teen ’n uit­spraak van dié hof van die hand ge­wys het.

Die uit­spraak waar­teen Zu­ma wou ap­pel­leer, het be­paal dat hy self die kos­te moet be­taal vir die saak waar­in hy ge­vra het vir die her­sie­ning van adv. T­hu­li Ma­don­se­la, die vo­ri­ge o­pen­ba­re be­sker­mer (OB), se ver­slag oor staat­skaping.

Die hof het sy aan­soek van die hand ge­wys en be­slis dat Zu­ma wel die kos­te moet be­taal.

“Ons ver­wel­kom die hof se be­slis­sing. Ons hoop oud­pres. Zu­ma sal nou sy ver­plig­tin­ge na­kom en die kos­te be­taal,” het Nai­doo ge­sê.

“Hy het ook met sy aan­soek om die staat­skaping­ver­slag op her­sie­ning te neem ’n baie klein kans op suk­ses ge­had.”

Ja­mes Sel­fe, fe­de­ra­le voor­sit­ter van die DA, het in sy re­ak­sie ge­sê die hof se be­slis­sing is nie net ’n oor­win­ning vir die DA nie, maar ook vir die land se be­las­ting­be­ta­lers.

Die DA was een van die par­tye wat ver­le­de jaar Zu­ma se aan­soek oor die OB-ver­slag teen­ge­staan het.

Die EFF, wat dit ook teen­ge­staan het, het ook die hof se be­sluit ver­wel­kom.

“Die mo­tief vir Zu­ma se li­ti­ga­sie was om die OB se be­vin­dings te ver­doe­sel en haar re­me­di­ë­ren­de ak­sies, spe­si­fiek oor die daar­stel­ling van ’n kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping, te kort­wiek,” sê Sel­fe. “Hy (Zu­ma) het dit doel­be­wus ge­doen om­dat hy ge­weet het as so ’n kom­mis­sie daar­ge­stel sou word, sal hy, sy fa­mi­lie en dié wat po­li­ties aan hom ge­kop­pel is, ge­ïm­pli­seer word.”

Vol­gens Sel­fe stuur die hof se be­slis­sing ’n sterk bood­skap aan die re­ge­rings­amp­te­na­re en le­de van die ka­bi­net dat hul­le nie staats­bron­ne kan ge­bruik om na wil­le­keur te li­ti­geer nie.

Zu­ma se aan­soek om Ma­don­se­la se staat­skaping­ver­slag op her­sie­ning te neem, is ver­le­de jaar in­ge­dien kort voor die ANC se na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg waar pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa tot pre­si­dent van die ANC ver­kies is.

E­me­ri­tus­pro­fes­sor Pie­ter La­bu­schag­ne, ’n regs- en po­li­tie­ke ken­ner van U­ni­sa, sê hy weet nog nie op pre­sies wat­ter gron­de die be­slis­sing oor kos­te van die staat­skaping­ver­slag ge­neem is nie.

“Maar bloot in die al­ge­meen dink ek dat die reg­ters ar­gu­men­teer dat Zu­ma nie in goe­der trou op­ge­tree het nie.

“Hy wou net die saak uit­rek en die ho­we meen dat dit die oor­een­koms (dat die staat die kos­te sal dra) dan op­hef.”

Zu­ma se pro­ble­me kan nog gro­ter word in­dien ’n an­der vol­bank reg­ters wat van­dees­week ’n aan­soek van die DA en die EFF aan­ge­hoor het, be­slis dat hy al die geld moet te­rug­be­taal wat die staat tot dus­ver vir sy regs­kos­te op­ge­dok het.

Die uit­spraak in dié saak word voor die ein­de van die jaar ver­wag.

Adv. T­ha­ba­ni Ma­su­ku SC, vir Zu­ma, het Dins­dag in die hof aan­ge­voer die aan­soek wat die DA en die EFF teen Zu­ma ge­bring het, is niks an­ders nie as ’n po­ging om die straf­reg­te­li­ke saak teen hom te be­ïn­vloed.

Zu­ma ver­skyn la­ter van­dees­maand weer in die hoog­ge­regs­hof in Pie­ter­ma­ritz­burg op 16 aan­klag­te, wat kor­rup­sie in­sluit.

Ma­su­ku het aan die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ge­sê as die hof teen Zu­ma be­slis, sal dit ’n in­vloed op sy voor­be­rei­ding vir die saak in Pie­ter­ma­ritz­burg hê om­dat hy ook vir dié saak geld sal moet vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.