‘Ek ver­werp EFF-be­we­rings’

Die Burger - - 2 - An­dré­ Da­mons­ L­le­wel­lyn­ P­rin­ce

Pravin Gord­han, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, ver­werp die EFF se be­we­rings na­druk­lik dat hy on­eer­lik was oor sy ont­moe­tings met die Gup­tas.

A­dri­an Lackay, Gord­han se woord­voer­der, het gis­ter by­ge­voeg dat “die mi­nis­ter sy pro­ku­reurs konsulteer vir be­hoor­li­ke regs­ad­vies vir hoe om die bes­te op die EFF se be­we­rings te re­a­geer”.

Die EFF het Don­der­dag ’n klag teen Pravin by die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) in­ge­dien op grond van in­lig­ting in ’n uit­ge­lek­te be­ë­dig­de ver­kla­ring wat Gord­han by die Zon­do-kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping in­ge­dien het.

en

Ad­junk­hoof­reg­ter Ray­mond Zon­do, voor­sit­ter van dié kom­mis­sie, sê in ’n ver­kla­ring ’n on­der­soek sal ge­doen word om te be­paal wie ver­kla­rings laat uit­lek.

Gord­han se ver­kla­ring is uit­ge­lek nog voor­dat hy vol­gen­de week voor die kom­mis­sie sal ge­tuig.

Die ver­kla­ring van Bar­ba­ra Ho­gan, ’n voor­ma­li­ge mi­nis­ter, het ook voor haar ge­tui­e­nis op die lap­pe ge­kom.

Zon­do het ook die me­dia en die pu­bliek se aan­dag ge­ves­tig op re­gu­la­sies 11(3) en 12(2)(c) van die kom­mis­sie se op­drag. Dit lui nie­mand mag son­der skrif­te­li­ke toe­stem­ming van die voor­sit­ter ’n do­ku­ment wat aan die kom­mis­sie ver­skaf is ver­sprei of de­le daar­van pu­bli­seer nie.

S­kul­di­ges kan ’n boe­te of ge­van­ge­nis­straf van tot 12 maan­de op­ge­lê word.

Lackay het ge­sê Gord­han se de­par­te­ment sal die re­gu­la­sies van die kom­mis­sie re­spek­teer en nie kom­men­taar le­wer op die in­houd van die be­ë­dig­de ver­kla­ring nie.

Die kan­toor van adv. Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne, die OB, het be­ves­tig dat die EFF Don­der­dag die klag in­ge­dien het.

Die EFF meen op grond van die uit­ge­lek­te ver­kla­ring dat Gord­han in­lig­ting weer­hou het in ’n ant­woord op ’n par­le­men­tê­re vraag van die EFF in 2016. Gord­han het vol­gens die EFF toe ver­swyg dat hy in 2010 as mi­nis­ter van fi­nan­sies met A­jay Gup­ta en A­nil Am­ba­ni, ’n In­die­se mil­jar­dêr-sa­ke­man, ver­ga­der het.

Die EFF meen Gord­han het hier­mee die e­tie­se ko­de vir ka­bi­nets­le­de, sy amps­eed en die Grond­wet ge­skend en dié op­tre­de moet deur die OB on­der­soek word.

Po­li­tie­ke ont­le­ders meen eg­ter die EFF is voor­ty­dig met sy klag teen Gord­han om­dat hy nog nie voor die kom­mis­sie ge­tuig het nie.

Prof. B­he­ki Mn­go­me­zu­lu, po­li­tie­ke ont­le­der aan die U­ni­ver­si­teit van WesKaap­land, en Ralph Mat­hek­ga, ’n on­af­hank­li­ke po­li­tie­ke ont­le­der, meen om­dat die EFF ’n per­soon­li­ke ven­det­ta teen Gord­han het, sal die ge­loof­waar­dig­heid van hul op­tre­de teen­oor hom al­tyd be­vraag­te­ken word.

Mn­go­me­zu­lu sê die EFF se klag is ook ge­grond op ’n uit­ge­lek­te ver­kla­ring wat nog ver­de­re vrae oor sy op­tre­de laat ont­staan.

“Hul­le moet eers wag dat hy voor die kom­mis­sie ge­tuig. As hul­le daar­na meen dat hy nie die vol­le waar­heid praat nie, kan hul­le ver­de­re stap­pe doen.”

Fo­to:­ FELIX­ DLANGAMANDLA

Ad­junk­hoof­reg­ter­ Ray­mond­ Zon­do,voor­sit­ter­ van­ die­ kom­mis­sie­ na­staat­skaping.­ ­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.