Nu­we NDOV ‘moet he­le straf­reg­stel­sel reg­ruk’

Die Burger - - 2 - Ver­slag­span

Die vol­gen­de na­si­o­na­le di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­ging (NDOV) gaan ’n reu­se­taak hê – hy sal die gan­se straf­reg­stel­sel moet reg­ruk, meen ken­ners.

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa het gis­ter sy kort­lys van 12 kan­di­da­te be­kend ge­maak.

On­der die do­syn tel:

■ Adv. G­lyn­nis B­rey­ten­bach, DA-LP en voor­ma­li­ge aan­kla­er by die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG);

■ Adv. And­rea John­son, me­de-aan­kla­er in die saak teen Os­car Pis­to­ri­us;

■ Adv. S­ha­mi­la Ba­to­hi, wat des­tyds die hoof­ad­vo­kaat was in die King­kom­mis­sie van on­der­soek oor wy­le Han­sie Cron­jé, oud­krie­ket­kap­tein; en

■ Dr. Si­las Ra­mai­te, hui­di­ge waar­ne­men­de NDOV. (Paul O’Sul­li­van, ’n pri­va­te fo­ren­sie­se on­der­soe­ker, het reeds gis­ter aan­ge­kon­dig dat hy Ra­mai­te se kan­di­da­tuur ten sterk­ste sal teen­staan “om­dat hy steeds ka­ping by die NVG toe­laat”.)

Daar was aan­vank­lik 22 aan­soe­ke en 24 be­noe­mings vir die pos, wat va­kant ge­raak het toe die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof in Au­gus­tus be­slis het oud­pres. Ja­cob Zu­ma se aan­stel­ling van adv. S­haun A­bra­hams as NDOV was on­gel­dig.

On­der­hou­de deur ’n pa­neel kun­di­ges sal na ver­wag­ting Woens­dag be­gin. Die an­der kan­di­da­te is:

■ Adv. Andrew C­hau­ke, DOV in SuidGau­teng;

■ Adv. Rod­ney de Kock, DOV in die Wes-Kaap;

■ Adv. Moi­po­ne No­ko, DOV in K­waZu­lu-Na­tal;

■ Adv. Ma­tric Lup­hon­do, hoof­aan­kla­er in P­re­to­ria;

■ Adv. Simphi­we Mlotshwa, voor­ma­li­ge waar­ne­men­de DOV in K­waZu­luNa­tal;

■ Adv. Na­o­mi Ma­na­ka, oud­land­dros; ■ Adv. Siy­a­bu­le­la Ma­po­ma; en ■ Adv. M. Mak­ha­ri. Oud­reg­ter Jo­hann K­rieg­ler het by na­vraag ge­sê die aan­ge­we­se NDOV sal die he­le erg pro­ble­ma­tie­se straf­reg­stel­sel moet reg­ruk.

Die land se he­le straf­reg­stel­sel is tans ’n e­nor­me pro­bleem. “Die nu­we be­kle­ër sal die be­soe­del­de NVG-stal moet skoon­maak om ’n straf­reg­stel­sel te kan bou waar­op ons al­mal trots kan wees en waar­bin­ne ons vei­lig kan voel. Die ag­ter­uit­gang daar­van die af­ge­lo­pe tien jaar was ver­skrik­lik.”

K­rieg­ler ver­wel­kom die feit dat Ra­ma­pho­sa wys hy maak erns daar­mee en dat hy ’n pa­neel aan­ge­stel het om hom daar­mee te help.

Hy meen die uit­ein­de­li­ke be­sluit sal baie moei­lik wees. “Die werk wat voor­lê, is e­norm.”

Dr. L­le­wel­lyn Cur­le­wis, ’n se­ni­or do­sent in straf­reg aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria, stem saam.

“As die reg­te per­soon nie aan­ge­stel word nie, is ek be­vrees dat die straf­reg­stel­sel in sy hui­di­ge toe­stand nie vir nog vyf jaar sal oor­leef nie.”

Vol­gens Cur­le­wis is die be­lang­rik­ste as­pek dat daar weer ’n vorm van ver­ant­woor­de­lik­heid in die NVG moet pos­vat om­dat dit die af­ge­lo­pe de­ka­de ’n kwes­sie van elk­een vir hom­self was. Die be­lan­ge van die land en van straf­reg­ple­ging is nie eer­ste ge­stel nie.

Hy meen die nu­we NDOV moet a­po­li­ties wees en lank in die pos aan­bly om sta­bi­li­teit en be­slis­sen­de lei­er­skap daar te her­ves­tig.

–­ L­le­wel­lyn­ P­rin­ce,Sa­rel­ van­ der­ Walt,­ Ja­na­ Marx­ enNews24­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.