Kuns­te­kaap­deu­re wyd oop ná op­knap­pings

Be­ter toe­gang vir ge­strem­des, ou­es

Die Burger - - 6 - Ma­ri­a­na Ma­lan

Die op­gra­de­ring van die Kuns­te­kaap-te­a­ter­sen­trum wat in A­pril 2017 be­gin het, is feit­lik af­ge­han­del.

’n Opedag word op 21 No­vem­ber ge­hou so­dat al­mal kan sien wat­ter ver­be­te­rin­ge aan­ge­bring is.

Vol­gens Mar­le­ne le Roux, uit­voe­ren­de hoof van die sen­trum, is daar ver­al moei­te ge­doen om toe­gank­lik­heid vir ge­strem­de be­soe­kers en ou­er men­se te ver­be­ter.

“Niks is weg­ge­neem nie. Daar is net by­ge­voeg,” sê sy. “Ons het die ge­skie­de­nis en be­ken­de ba­kens be­hou, maar di­ver­si­teit en in­klu­si­wi­teit maak dit ’n plek waar al­mal wel­kom is.”

Vol­gens Le Roux word pro­duk­sies van wê­reld­ge­hal­te op die ver­hoë aan­ge­bied, maar dit is ook be­lang­rik dat men­se wat daar­na kom kyk ge­mak­lik ge­huis­ves word.

Die toe­gangs­deu­re is nou ou­to­ma­ties en die in­gan­ge is aan­ge­pas so­dat ge­strem­des en men­se met lig­gaam­li­ke ge­bre­ke mak­lik toe­gang tot die voor­por­taal en ou­di­to­ri­ums het. Daar is ook ge­rie­we aan­ge­bring so­dat rol­stoe­le in die voor­ste rye van die ou­di­to­ri­ums ge­plaas kan word.

Ver­der is daar by­ko­men­de toi­let­ge­rie­we vir ge­strem­des, as­ook ’n her­stel­ka­mer waar sie­kes ge­help kan word en ’n ge­sins­ka­mer waar kin­ders ver­sorg kan word.

Die mar­mer­voor­por­taal het nou 20% meer vloer­ruim­te as voor­heen en al die mat­te is ver­vang met ’n pa­troon wat dit ver­al vir sig­ge­strem­des mak­lik maak om ’n pad van een deel van die sen­trum na die an­der te kan volg. Nu­we, dui­de­li­ke aan­wy­sings is ook aan­ge­bring wat mak­lik ge­lees kan word.

Daar is by­ko­men­de kroeg­toon­ban­ke wat sorg dat meer men­se vin­ni­ger be­dien kan word. Daar is ook nou op­slaankof­fie­sta­sies in el­ke voor­por­taal.

’n Spe­si­a­le nu­we ge­rief is ge­skep waar kuns­te­naars nu­we en klei­ner pro­duk­sies in al­le gen­res op die plan­ke kan bring. Dis vol­gens Le Roux ’n plek waar hul­le iets nuuts kan uit­toets voor­dat dit ver­der ont­wik­kel word.

Die oor­spronk­li­ke ar­gi­tek­te wat die ge­bou ont­werp het, het met die be­plan­ning van die op­knap­ping ge­help. Ter­wyl die werk ge­doen is, was daar geen on­der­bre­king aan pro­duk­sies in die sen­trum nie. Vol­gens Le Roux was die sen­trum van­jaar be­son­der be­dry­wig met 902 pro­duk­sies en so­wat 70 000 be­soe­kers.

“Ons ont­vang geen geld vir die aan­bied van pro­duk­sies of op­voed­kun­di­ge pro­gram­me nie. Ons win geld in met die ver­hu­ring van die o­pe­ra­huis vir groot pro­duk­sies. Die pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le re­ge­ring help net met die al­ge­me­ne in­stand­hou­ding en be­stuur van die kom­pleks.”

Daar is nog an­der op­gra­de­rings wat be­plan word, maar dit sal moet wag tot­dat daar weer geld daar­voor be­skik­baar is.

“Kuns­te­kaap is ’n plek van na­sie­bou in ak­sie,” sê Le Roux.

“Die ge­bou is van be­ton, maar wat bin­ne ge­beur is be­lang­rik. Ons wil hê dit moet ’n plek wees waar al­mal tuis is en waar men­se kan a­sem skep. Die plek moet leef en daar­om wil ons al­mal hier ver­wel­kom.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.