E­mer­ger wil styl­vol toe­gank­lik wees

Die Burger - - 6 - Ma­ri­a­na Ma­lan

Die duo E­mer­ger het nie ’n luk­ra­ke mo­tor­huis-ge­skie­de­nis ag­ter hul de­buut­mi­ni-al­bum, Bloom, nie. Net so is hul en­kel­snit “B­re­ak & Fall” nog­al in Ab­bey Ro­ad S­tu­di­os in Lon­den op­ge­neem.

Em­ma de Goe­de (stem en kla­vier) en Ger­rit Mat­thee (mul­ti-in­stru­men­ta­lis en ver­vaar­di­ger) het ook nie som­mer op ’n dag be­sluit om ’n al­bum te maak nie. Ag­ter el­ke be­sluit en kom­po­si­sie is daar deeg­li­ke be­plan­ning en ja­re se stu­die.

Al­bei was in die Ho­ër­skool D.F. Ma­lan in Bell­vil­le waar hul­le vir die eer­ste keer saam­ge­werk het. Ná skool het al­bei mu­siek aan die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad ge­stu­deer. Mat­thee het eers reg­te ge­stu­deer en toe met mu­siek be­gin en De Goe­de het ’n jaar lank ge­dink haar rig­ting is klas­sie­ke mu­siek tot­dat die lief­de vir jazz oor­ge­neem het.

In 2015 en 2016 het hul­le hul on­der­skeie BMus-gra­de vol­tooi – Mat­thee in klas­sie­ke kom­po­si­sie en De Goe­de in uit­voe­ren­de jazz.

Van die men­se wat hul­le on­der­rig het, is A­man­da Tif­fin en Hen­drik Hof­meyr. Mat­thee het ook klas­sie­ke­ki­taar­les­se by Ja­mes Gra­ce ge­neem.

De Goe­de was in haar twee­de jaar en Mat­thee in sy der­de toe hul lied “B­re­ak & Fall” A­vid en Ab­bey Ro­ad S­tu­di­os se in­ter­na­si­o­na­le sang­kom­pe­ti­sie ge­wen het.

Die lied is uit 5 000 in­skry­wings ge­kies en hul­le het die kans ge­had om dit in die be­roem­de a­tel­jee te gaan o­pin

‘‘

Ons mu­siek het ’n rol­prent­klank en ek sal baie graag mu­siek vir rol­prent­klank­ba­ne wil maak.

neem. Die be­oor­de­laar wat hul lied ge­kies het, is John Feld­mann van Los An­ge­les.

Die an­der twee was G­reg Wells wat saam met A­de­le werk en T­ric­ky S­tewart wat op sy beurt saam met Ri­han­na en Beyon­cé werk.

Ver­le­de jaar het hul­le drie maan­de De Kel­ders in die O­ver­berg aan die res van die al­bum ge­werk. Hul­le het on­der an­de­re saam­ge­werk met Chris­ti­an W­rig­ht (Ed S­heeran, Cold­play, B­j­örk, Ra­di­o­he­ad), John­ny de Rid­der (Die Heu­wels Fan­tas­ties, Fo­kof­po­li­sie­kar), Da­vid Lan­ge­mann (F­reshly­ground) en Andrew Ra­w­bo­ne-Vil­joen (Di­a­mond T­hug, Al Bair­re).

In Mei van­jaar is hul­le te­rug Lon­den toe om die res by die­self­de a­tel­jee te laat op­neem.

“Ons wil ge­so­fis­ti­keer­de, maar toe­gank­li­ke mu­siek maak,” sê Mat­thee. “Ons mu­siek het ’n rol­prent­klank en ek sal baie graag mu­siek vir rol­prent­klank­ba­ne wil maak.”

Te­mas in hul mu­siek sluit in die na­tuur, nos­tal­gie, ek­sis­ten­si­ë­le angs en mens­li­ke ver­hou­dings.

“Ek weet dit gaan nie oor­nag ge­beur nie, maar ons sal baie graag oor­see wil gaan werk. Dalk eer­ste Lon­den toe, dan Ne­der­land en dan dalk A­me­ri­ka,” sê De Goe­de.

Se­dert die al­bum se be­kend­stel­ling in Mei is dit ge­kies as Ap­ple Mu­sic se New Ar­tist S­pot­lig­ht vir Ju­lie.

Dit was ook op die lys van tien al­bums wat Ap­ple aan­be­veel het waar­na die maand ge­luis­ter moet word. Die kort­spe­ler “B­re­ak & Fall” is op twee van Ap­ple se speel­lys­te: die A-Lys, Suid-A­fri­ka en die A-lys al­ter­na­tief.

Die lied “Hind­sig­ht” is voor­ge­stel op BBC Ra­dio 6 Mu­sic as deel van ’n pro­gram wat nu­we mu­siek be­kend stel.

— Ger­rit Mat­thee, mul­ti-in­stru­men­ta­lis en ver­vaar­di­ger van E­mer­ger

■ Vir meer in­lig­ting be­soek https:// www.e­mer­ger­mu­sic.com/a­bout.

Fo­to: PIE­TER DE JAGER

Ger­rit Mat­thee en Em­ma de Goe­de is E­mer­ger.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.