Ed­die maak grap­pies; S­te­ve baie erns­tig

Die Burger - - 14 - Ed­die Jo­nes

Vir al wat Ed­die Jo­nes om­gee, kan die S­pi­ce Gi­rls net so wel op­tree in plaas daar­van dat die All Blacks hul ha­ka uit­voer.

Die uit­ge­spro­ke En­gel­se brei­er het op die voor­aand van van­dag se rug­by­toets tus­sen En­ge­land en Nieu-See­land op T­wic­ken­ham ge­sê die ha­ka skeel hom maar min.

“In daar­die sta­di­um van die wed­stryd, kan hul­le die S­pi­ce Gi­rls speel en ek sal nie weet wat aan­gaan nie,” skerts Jo­nes.

“Hul­le maak mos ’n te­rug­keer, die S­pi­ce Gi­rls? Dalk moet hul­le dan (voor die af­skop) kom sing. Dit (die ha­ka) is glad nie re­le­vant vir my nie,” sê Jo­nes, wat dui­de­lik goed in­ge­lig is oor be­we­gings in die pop­mu­siek­wê­reld, aan­ge­sien die S­pi­ce Gi­rls vroe­ër van­dees­week aan­ge­kon­dig het hul­le gaan her­e­nig (wel son­der Vic­to­ria Beck­ham, of­te­wel Posh S­pi­ce).

Die Ro­se staal hul­le in­tus­sen vir ’n re­ü­nie van hul eie. Hul­le was vier jaar laas in ’n du­et met die All Blacks be­trok­ke en Jo­nes is des­pe­raat om te keer dat die wê­reld se nr. 1-span van­dag die hoë no­te tref.

Daar­om glo dié brei­er sy plaas­ver­van­gers gaan net so ’n be­lang­ri­ke rol as die be­gin­span moet ver­tolk as hul­le die kol­lig by die All Blacks wil steel.

“Die ge­skie­de­nis ver­tel vir jou Nieu-See­land wen die mees­te van hul wed­stry­de in die laas­te 20 mi­nu­te, so wie gaan be­lang­ri­ker wees – die ou in die be­gin­span of die ou wat van die bank af speel?”

Vol­gens Jo­nes het die spel só ver­an­der dat al 23 spe­lers van kar­di­na­le be­lang is.

“Jy wil uit­vind hoe om vir die he­le 80 mi­nu­te op jou bes­te te ver­toon.

“Spe­lers se ver­moë om die tem­po te ver­snel, is nou 30 per­sent be­lang­ri­ker as twee of drie jaar ge­le­de. Die spel is nou fi­sie­ker, so jy moet twee spe­lers hê om po­si­sies te vul waar­van daar ’n hoë werk­ver­rig­ting ver­wag word.

“Dit is by­kans on­moont­lik om ’n stut vir die vol­le 80 mi­nu­te op die veld te hou.”

In­tus­sen sê Jo­nes se Ki­wi-e­we­knie, S­te­ve Han­sen, ’n toets teen En­ge­land is selfs gro­ter as ’n reeks teen die B­rit­se en Ier­se Leeus. Die Nieu-See­lan­ders het ’n punt om te be­wys na­dat hul­le ver­le­de jaar hul reeks teen die Leeus met 1-1 ge­deel het.

“Die Leeus-toer het dié toets gro­ter ge­maak, want ons was nie suk­ses­vol nie, ons het die reeks ge­deel,” sê Han­sen.

■ En­ge­land:­ El­li­ot­ Da­ly,­ Chris­ Ash­ton,­ Hen­ry­ Sla­de,Ben­ Te’o,­ Jon­ny­ May,­ O­wen­ Far­rell­ (m/k),­ BenYoungs,­ Mark­ Wil­son,­ Sam­ Un­der­hill,­ BradS­hields,­ Ge­or­ge­ Kruis,­ Ma­ro­ I­to­je,­ Ky­le­ Sinckler,Dy­lan­ Hart­ley­ (m/k),­ Ben­ Moon.­ PLAAS­VER­VAN­GERS:Ja­mie­ Ge­or­ge,­ A­lec­ Hep­burn,­ Har­ry­ Wil-li­ams,­ C­har­lie­ E­wels,­ Court­ney­ La­wes,­ Dan­ny­ Ca­re,Ge­or­ge­ Ford,­ Jack­ No­well.

Nieu-See­land: Da­mi­an­ M­cKen­zie,­ Ben­ S­mith,Jack­ Good­hue,­ Son­ny­ Bill­ Wil­li­ams,­ Rie­ko­ Io­a­ne,Beau­den­ Bar­rett,­ Aa­ron­ S­mith,­ Kie­ran­ Re­ad­ (k),Ar­die­ Sa­vea,­ Li­am­ S­qui­re,­ Bro­die­ Re­tal­lick,­ SamW­hi­te­lock,­ O­wen­ Franks,­ Co­die­ Tay­lor,­ Kar­lTu’in­u­ku­a­fe.­ PLAAS­VER­VAN­GERS:­ Da­ne­ Co­les,Ofa­ Tuung­a­fa­si,­ Ne­po­ Lau­la­la,­ S­cott­ Bar­rett,Matt­ Todd,­ TJ­ Pe­re­na­ra,­ Ri­chie­ Mo’un­ga,­ Ry­anCrot­ty.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.