‘Ro­hde het ge­moor’

Die Burger - - 19 -

Ja­son­ Ro­hde­ is­ Don­der­dag­ skul­dig­ be­vind­aan­die­moord­op­sy­vrou,­Su­san.

Reg­ter­ Ga­y­aat­ Sa­lie-Hlop­he­ het­ ge­sê­ sy­het­ ’n­ pro­bleem­ met­ Ro­hde­ se­ weer­ga­we­van­ ge­beu­re.­ Ro­hde­ het­ ge­suk­kel­ met­ sy­ge­tui­e­nis­oor­wat­ge­beur­het,­want­dit­wa­snie­ die­ waar­heid­ nie,­ het­ Sa­lie-Hlop­he­ be­vind.

Ro­hde­het­Su­san­in­al­le­waar­skyn­lik­heid­met­ die­ vuis­ ge­slaan­ en­ haar­ ver­smoor­ en­ver­wurg.­ Hy­ het­ daar­na­ be­sluit­ om­ die­ to­neel­te­ laat­ lyk­ as­of­ Su­san­ haar­self­ om­ die­le­we­ge­bring­het.­Su­san­se­lyk­is­die­na­week­van­ 24­ Ju­lie­ 2016­ in­ ’n­ ho­tel­ka­mer­ op­ dieS­pier-land­goed,­S­tel­len­bosch,­ont­dek.­Haar­half­naak­te­lyk­was­op­die­bad­ka­mer­vloer.

Ro­hde­ se­ reg­span­ het­ aan­soek­ ge­doen­dat­hy­op­borg­tog­vry­ge­laat­word­tot­dat­hy­ge­von­nis­ word.­ Die­ hof­ het­ eg­ter­ die­ aan­soek­van­ die­ hand­ ge­wys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.