7

Die Burger - - 19 -

Jus­ti­ce­Pro­ject­South­A­fri­ca­sê­die­voor­stel­van­die­Pad­ver­keers­be­stuurs­kor­po­ra­sie­om­men­se­wat­vir­dronk­be­stuur­ge­vang­word,­vir­se­we dae tronk toe tes­tuur,­is­ab­surd­en­sal­mo­to­ris­te­ver­der­in­die­ver­soe­king­stel­om­eer­der­om­koop­geld­te­be­taal­as­om­tronk­toe­te­gaan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.