Ha­mil­ton hou min van lan­ger F1-sei­soen

Die Burger - - 15 -

Le­wis­ Ha­mil­ton,­ die­ B­rit­se­ ren­ja­er­ enFor­mu­le­ Een-kam­pi­oen,­ be­pleit­ ’n­ kor­ter­sei­soen­ om­dat­ hul­le­ ál­ min­der­blaas­kans­ kry.

Die­ 33-ja­ri­ge­ B­rit,­ wat­ vir­ Mer­ce­des­ry,­ is­ twee­ we­ke­ ge­le­de­ vir­ die­ vyf­de­keer­ as­ wê­reld­kam­pi­oen­ ge­kroon.

For­mu­le­ Een­ se­ be­heer­lig­gaam­ he­tWoens­dag­ aan­ge­kon­dig­ dat­ Vi­ët­nam­va­n­af­ 2020­ ook­ gas­heer­ gaan­ speel­vir­ ’n­ wed­ren.­ Die­ hui­di­ge­ sei­soen,waar­van­ die­ voor­laas­te­ wed­ren­ mô­rein­ São­ Pau­lo,­ Bra­si­lië,­ be­slis­ word,­ be­staan­uit­ 21­ wed­ren­ne.­ Daar­ is­ eg­ter­ ge­sprek­ke­ om­ ’n­ straat­ren­ in­ Mi­a­mien­ ’n­ ver­de­re­ Grand­ P­rix­ in­ Zand­voort­in­ Ne­der­land­ ook­ in­ die­ toe­koms­ by­die­ ka­len­der­ te­ voeg.

“Dit­ voel­ reeds­ as­of­ ons­ by­ die25ste­ wed­ren­ van­ die­ jaar­ is,­ iets­ wa­tek­ nie­ dink­ ’n­ goeie­ ding­ is­ nie.

“Ek­ dink­ 18­ wed­ren­ne,­ soos­ wat­ di­teers­ was,­ is­ die­ bes­te.­ Ek­ is­ ie­mand­wat­ reg­tig­ daar­van­ hou­ om­ te­ jaag,maar­ die­ sei­soen­ is­ te­ lank.”

Ha­mil­ton­ sê­ dit­ raak­ ál­ moei­li­ke­r­om­ tyd­ te­ vind­ om­ af­ te­ ska­kel­ en­ te­her­stel.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.