Van Gin­kel aan stuur van vroue-hok­kie­span

Die Burger - - 15 - – Jo­hann de Jager

Ro­bin­ van­ Gin­kel,­ die­ nu­we­ hoof­af­rig­ter­van­ die­ Suid-A­fri­kaan­se­ vrou­e­hok­kie­span,was­ die­ af­ge­lo­pe­ de­ka­de­ in­ver­skeie­ rol­le­ by­ die­ na­si­o­na­le­ span­ne­be­trok­ke.

Hy­ neem­ die­ lei­sels­ by­ S­hel­donRos­tron,­ wat­ ná­ sy­ ter­myn­ van­ drie­jaar­ be­sluit­ het­ om­ nie­ her­aan­soek­ vi­r­die­ pos­ te­ doen­ nie.­ Sy­ ter­myn­ het­ ná­die­ Wê­reld­be­ker-toer­nooi­ in­ En­ge­land­vroe­ër­ van­jaar­ ver­stryk.

Van­ Gin­kel­ is­ vir­ vier­ jaar­ tot­ en­met­ 2022­ se­ WB-toer­nooi­ aan­ge­stel.

Van­ Gin­kel,­ wat­ ’n­ hon­neurs­graad­ in­sport­we­ten­skap­ het,­ het­ Ros­tron­voor­heen­ as­ hulp­af­rig­ter­ by­ge­staan­en­ was­ ook­ by­ die­ vrou­e­span­ be­trok­ke­toe­ Gi­les­ Bon­net­ nog­ af­ge­rig­ het.

Van­ Gin­kel­ sal­ as­ di­rek­teur­ van­ hok­kie­by­ St.­ S­ti­thi­ans­ aan­bly,­ om­dat­ die­pos­ as­ na­si­o­na­le­ af­rig­ter­ son­der­ ver­goe­ding­kom.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.