Beurt­krag is jóú skuld, sê E­s­kom

Die Burger - - 1 - Sa­rel van der Walt en L­le­wel­lyn Prince

E­s­kom be­vind hom in ’n nooden kri­sis­toe­stand.

Dié uit­ein­de­li­ke er­ken­ning uit o­wer­heids­weë het gis­ter ge­kom van nie­mand min­der nie as Pra­vin Gordhan, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings – wat SuidA­fri­ka­ners toe ook som­mer on­voor­waar­de­lik om ver­sko­ning ge­vra het vir die on­ge­rief wat deur beurt­krag ver­oor­saak word.

“Suid-A­fri­ka betaal nou die prys vir die staatskaping van E­s­kom en die ver­ou­der­de krag­sta­sies,” het Gordhan ge­sê ná ’n ver­ga­de­ring met die top­be­stuur van E­s­kom by Me­ga­watt­park, E­s­kom se hoof­kan­toor in Jo­han­nes­burg, waar­op nood­plan­ne be­spreek is om die hui­di­ge si­tu­a­sie te be­red­der.

“Ons het ure lank ver­ga­der om pre­sies te be­paal wat aan die gang is.”

Ja­bu Ma­bu­za, voor­sit­ter van die E­s­kom-di­rek­sie, het op sy beurt ge­sê die pro­ble­me by E­s­kom is nie deur die kragreus al­leen ver­oor­saak nie, maar deur “al­le Suid-A­fri­ka­ners, sy re­ge­ring en sy men­se”.

“Dit is pro­ble­me wat ons al­mal ver­oor­saak het. Elk­een het ’n rol om te ver­tolk: aan­deel­hou­ers, ka­pi­taal ver­skaf­fers, per­so­neel, klan­te. Dit is die keu­se van pyn wat ons no­dig het om vo­ren­toe te gaan en ons weer vol­hou­baar te maak,” sê Ma­bu­za.

Gordhan het op ’n nuus­kon­fe­ren­sie ná die ver­ga­de­ring ge­sê om­dat die krag­ver­skaf­fer hom in

’n nood- en kri­sis­toe­stand be­vind, het dit no­dig ge­word om men­se met vaar­dig­he­de na krag­sta­sies te s­tuur om te help om die hui­di­ge krag­kri­sis op te los.

“Hier­die kri­sis van die laaste tien dae het nie oor­nag ont­staan nie. Dit kom al oor ’n tyd­perk van tien jaar aan,” het Gordhan er­ken.

“Ons ver­staan dat die krag­on­der­bre­kings die pu­bliek ir­ri­teer,” het die mi­nis­ter ge­sê. Hy het ook be­grip daar­voor dat hulle be­kom­merd is.

Gordhan het er­ken E­s­kom kom­mu­ni­keer nie goed oor die si­tu­a­sie nie, maar het on­der­neem dat die pu­bliek van vol­gen­de week af be­ter in­ge­lig sal word.

Gordhan het da­rem ook goeie nuus ge­had. Hy hoop dat beurt­krag wat Suid-A­fri­ka­ners die laaste week ge­reeld in die don­ker laat teen Kers­fees iets van die ver­le­de sal wees. Hy het sa­ke­lui die ver­se­ke­ring ge­gee dat wan­neer die mees­te maat­skap­pye teen mid­del Ja­nu­a­rie vol­stoom be­gin werk ná die va­kan­sie,

din­ge be­ter sal gaan en die stel­sel meer sta­biel sal wees.

Om se­ker te maak dit ge­beur, is die ver­lof van se­ni­or per­so­neel­le­de van E­s­kom ge­kan­sel­leer.

Hy het ten sterk­ste ont­ken daar is e­ni­ge plan­ne om E­s­kom te pri­va­ti­seer .“Di tis blo­te ver­kie­sings praat­jies ,” het’ n om­ge­krap­te Gord han­ge sê.

Hy het selfs so­ver ge­gaan om te sê daar is men­se wat E­s­kom pro­beer sa­bo­teer. Hy het ge­sê daar is selfs voor­ma­li­ge se­ni­or per­so­neel­le­de van E­s­kom wat op T­wit­ter bood­skap­pe s­tuur oor die krag­ver­skaf­fer, en dat dit niks min­der as ver­raad is nie.

“Jy kan dié ver­raad met ’n k­lein- of ’n hoof­let­ter skryf. Gaan kyk op T­wit­ter en be­sluit self.”

Vol­gens hom is E­s­kom se top­be­stuur besig om ’n nood­plan op te stel oor wat die vol­gen­de vyf jaar ge­doen moet word. Dit sal la­ter aan ’n groep des­kun­di­ges voor­ge­lê word om te be­paal of dié plan­ne uit­voer­baar is.

Pres. Cyril Ra­map­ho­sa sal bin­ne­kort

‘‘

Daar sal ge­vol­ge wees. As daar so­veel geld aan hier­die maat­skap­pye be­stee word en hulle lewer nie werk van ge­hal­te nie, het ons ’n gif­ti­ge kom­bi­na­sie.

’n in­ter­mi­nis­te­ri­ë­le taak­span aan­stel om Es kom byt e staan.

Gordhan sê daar is pro­ble­me met die ont­wer­pe n die toe­rus­ting van die Me du pi-en Kus i lek r ag sta­sies.

Hy het ook ge­sê “in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye soos Hi­ta­chi” het werk ver­rig wat be­ne­de peil was.

“Daar sal ge­vol­ge wees. As daar so­veel geld aan hier­die maat­skap­pye be­stee word en hulle lewer nie werk van ge­hal­te nie, het ons ’n gif­ti­ge kom­bi­na­sie.”

Fo­ren­sie­se on­der­soe­ke is aan die gang om te be­paal wie hier­voor ver­ant­woord­baar ge­hou moet word.

Gord hans ê een van hul plan­ne i som plaas­li­ke krag­sta­sie be­stuur­ders te be­mag­tig en se­ker te maak hulle het die reg­te on­der­steu­ning struk­tu­re.

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA

Pra­vin Gordhan, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, op gis­ter se nuus­kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.