Af­druk­ke: Po­li­sie­stel­sel tui­mel

Speur­ders se aan­soe­ke nie ver­werk

Die Burger - - 1 - May­ge­ne­ de­ Wee

Die stel­sel wat die po­li­sie ge­bruik om on­der meer ver­dag­tes in straf­reg­te­li­ke sa­ke se vingerafdrukke na te gaan vir po­li­sie­on­der­soe­ke, die Au­to­ma­ted Fin­ger­print I­den­ti­fi­ca­ti­on Sy­stem (AFIS), werk nie meer nie.

Gis­ter om 08:00 was daar reeds 30 000 aan­soe­ke vir vingerafdrukke wat nie ver­werk kon word nie.

Die aan­soe­ke kom van on­der meer speur­ders wat ver­soek dat daar ge­kyk word na die vol­gen­de:

■ Of ver­dag­tes en be­skul­dig­des in straf­reg­te­li­ke sa­ke vo­ri­ge ver­oor­de­lings het;

■ Of vingerafdrukke wat op mis­daad­to­ne­le ge­neem is op die po­li­sie se mis­daad­re­kords is;

■ Vir die na­gaan van die vingerafdrukke van men­se wat aan­soek ge­doen het om vuur­wa­pen­li­sen­sies en om vas te stel wat die po­li­sie nog be­no­dig om dié aan­soe­ke te ver­werk;

Aan­soe­ke van men­se vir po­li­sie­kla­ring­ser­ti­fi­ka­te wat hulle by­voor­beeld be­no­dig om oor­see te reis of wat hulle vir nu­we werk­ge­leent­he­de be­no­dig.

Die waar­ne­men­de hoof van die po­li­sie se mis­daad­re­kord- en mis­daad­to­neel­be­stuur­af­de­ling, brig. N.M. Ba­loyi, het gis­ter ’n om­send­brief aan al die na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le hoof­de van dié af­de­ling, wat die fo­ren­sie­se de­par­te­men­te in­sluit, ge­stuur om hulle oor die si­tu­a­sie in te lig.

Ge­brui­kers van die AFIS-stel­sel kon ook nie gis­ter in die stel­sel aan­meld of e­ni­ge na­vrae oor dos­sie­re rig nie.

Ba­loyi het nie in die om­send­brief ge­sê hoe lank die si­tu­a­sie sal voort­duur nie.

Die kon­trak met die AFIS-diens- ver­skaf­fer het vol­gens die om­send­brief ver­stryk, maar Ba­loyi het nie ge­sê wan­neer nie.

Die in­stand­hou­ding- en on­der­steu­nings­diens­te vir die stel­sel is eg­ter reeds op 4 Ok­to­ber ge­staak.

Die AFIS-diens­ver­skaf­fer on­der­steun en on­der­hou der­hal­we nie meer die stel­sel nie.

’n An­der om­send­brief, oor die op­skor­ting van die in­stand­hou­ding- en on­der­steu­nings­diens­te, is eers op 7 No­vem­ber na die ver­skil­len­de be­vel­voer­ders ge­stuur.

Ba­loyi skryf in die om­send­brief van gis­ter dat daar ’n pro­ses aan die gang ge­sit is om ’n nu­we AFIS-stel­sel aan te skaf.

Daar is geen in­lig­ting in die brief oor hoe lank dit gaan neem om ’n nu­we AFIS-stel­sel te kry nie.

Op 2 De­sem­ber was daar ook ’n krag­on­der­bre­king by die Nu­me­rus Si­ta-ge­bou in Ar­ca­dia, P­re­to­ria.

Si­ta is die staat se in­lig­tings­teg­no­lo­gie-a­gent­skap.

Dié krag­on­der­bre­king het vol­gens die brief ska­de aan toe­rus­ting ver­oor­saak. Dit het glo ver­oor­saak dat geen aan­soe­ke ver­werk kon word nie. Die aan­tal aan­soe­ke het vol­gens Ba­loyi se brief ’n be­drei­ging in­ge­hou vir die po­li­sie se sen­tra­le WIP-stel­sel (Work in Pro­gress).

“Dit was no­dig dat die aan­stuur, ont­vang en be­vel­diens­te ge­de­ak­ti­veer word om se­ker te maak dat die WIP-stel­sel nie in duie stort nie,” skryf hy.

Ver­skeie speur­ders was gis­ter ge­skok oor die nuus dat die AFIS-stel­sel nie werk nie. “Hoe moet ons nou ons werk doen,” het ’n speur­der ge­vra. Ook Mn­ce­di­si M­bo­le­kwa van die po­li­sie­vak­bond Pop­cru in die WesKaap was ver­baas en ge­skok.

“Dit kan mos nie ge­beur nie, dit mag mos nie ge­beur nie. Dit kan mos ver­oor­saak dat die po­li­sie nie sy werk doen nie en be­te­ken dat die po­li­sie en die slagoffers van mis­daad nog meer in ge­vaar is,” het Mbo-le­kwa ge­sê. Hy sê hy gaan die aan­ge­leent­heid on­mid­del­lik met Pop­cru se na­si­o­na­le be­stuur op­neem.

Na­vrae is aan genl.maj. Sal­ly de Beer en brig. Vishnu Nai­doo, na­si­o­na­le po­li­sie­woord­voer­ders, ge­rig.

Nai­doo het gis­ter­aand ge­sê die mis­daad­re­kord­sen­trum is steeds o­pe­ra­si­o­neel. Vol­gens Nai­doo is daar wel en­ke­le ver­an­de­rin­ge wat plaas­vind, maar die ver­an­de­rin­ge sal vol­gens hom be­slis nie diens­le­we­ring raak nie. “Op die lan­ge duur sal dit diens­le­we­ring ver­sterk,” het Nai­doo ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.