ANC ‘ver­skil van EFF oor grond’

Die Burger - - 2 - P­hil­da­ Es­sop Jack­son­ Mt­hem­bu

Die ANC sal nie toe­gee aan die EFF oor die na­si­o­na­li­se­ring van grond nie.

Daar is nie een­stem­mig­heid tus­sen die ANC en die EFF oor grond­ei­e­naar­skap nie. Die ANC is ten guns­te van ’n ge­meng­de stel­sel – grond in pri­vaat, kom­mu­na­le en staats­be­sit – ter­wyl die EFF wil hê dat al­le grond on­der staats­be­heer moet wees.

Jack­son Mt­hem­bu, ANC-hoof­sweep, het gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in die par­le­ment dit dui­de­lik ge­stel dat die ANC nooit die na­si­o­na­li­se­ring van grond voor­ge­staan het nie.

“Ons is nie die EFF nie. Ons stem nie saam met die EFF dat die staat ei­e­naar­skap van al die grond moet hê nie. Die grond moet te­rug­ge­gee word aan die­ge­ne van wie dit ont­neem is; die­ge­ne wat dit die mees­te no­dig het, on­der an­de­re op­ko­men­de boe­re.

“Wan­neer jy al die grond het en dit in die staats­re­gis­ter in­ge­sluit is, mag jy dalk die­self­de fou­te as an­der lan­de maak. Jy mag dalk die grond aan jou ka­ders gee en aan die­ge­ne wat die reg­te men­se ken. Dit is nie die voor­ne­me van die ANC nie.

“Die ANC is voor­ne­mens om aan­dag aan die erf­son­de te gee – die ont­ne­ming van grond wat ons men­se grond­loos ge­maak het. Ek dink dit is ’n ge­veg wat ons met die EFF sal hê wan­neer ons die kwes­sie gaan be- spreek, maar ek kan jul­le ver­se­ker die ANC sal nie toe­gee nie.”

Mt­hem­bu het op die me­di­a­kon­fe­ren­sie ’n oor­sig ge­gee oor die werk van die ANC die af­ge­lo­pe jaar.

Hy het die par­le­ment se aan­vaar­ding van die ver­slag van die grond­wet­her­sie­nings­ko­mi­tee wat die wy­si­ging van art. 25 van die Grond­wet aan­be­veel om grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding dui­de­lik daar­in uit te stip­pel as die “mees his­to­rie­se ver­wik­ke­ling” se­dert die aan­breek van die de­mo­kra­sie be­skryf.

Hy het aan­ge­kon­dig dat T­ho­ko Di­di­za, se­ni­or ANC-LP en voor­ma­li­ge mi­nis­ter van land­bou, die ad hoc-ko­mi­tee gaan lei wat ge­moeid sal wees met die skryf van die wets­ont­werp vir die wy­si­ging van die Grond­wet. An­der ANC-LP’s in dié ko­mi­tee sluit in Vin­cent S­mith, S­tan­ford Mai­la, Ro­si­na Se­me­nya, Lin­di­we Ma­se­ka, P­hum­zi­le Mn­gu­ni, P­hum­zi­le Ng­we­nya-Ma­bi­la en No­no Ma­loyi.

Mt­hem­bu het die sper­da­tum van 31 Maart vir die af­han­de­ling van die werk van die ad hoc-ko­mi­tee as “am­bi­si­eus” be­skryf. As die sper­da­tum nie voor die 2019-ver­kie­sing be­haal word nie, is dit moont­lik dat die werk van die ko­mi­tee na die nu­we par­le­ment oor­ge­dra sal moet word.

Mt­hem­bu het ver­der ge­sê die on­der­soek deur die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings na E­s­kom het vir hom uit­ge­staan. “As daar een ding is wat ons die bly­ste maak, bui­ten om die grond te­rug te gee aan die men­se, is dit die by­drae wat die par­le­ment in die stryd teen kor­rup­sie en staat­skaping ge­maak het.”

Hy het die be­skul­di­gings van ras­sis­me en die ba­klei­e­ry wat ’n paar weke ge­le­de in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring los­ge­bars het as die laag­te­punt van sy jaar be­skryf, ter­wyl sy hoog­te­punt die sa­me­wer­king tus­sen LP’s met die E­s­kom-on­der­soek was. “As jy van Mars af ge­kom het, sou jy nie ge­weet het aan wat­ter par­ty die LP’s be­hoort nie, so doel­ge­rig was hul­le.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.