‘Groot oor­win­ning’ vir gay-hu­we­li­ke in SA

Die Burger - - 2 - L­le­wel­lyn­ P­rin­ce

Geen hu­we­liks­be­amp­te in diens van die staat sal voort­aan op grond van sy of haar ge­we­te en ge­loofs­oor­tui­ging kan wei­er om gay eg­pa­re in die hu­we­lik te be­ves­tig nie.

Dít is waar­om die par­le­ment se aan­vaar­ding van die Wy­si­gings­wets­ont­werp op Bur­ger­li­ke Ver­bin­te­nis­se Don­der­dag­aand vol­gens die Co­peLP Dei­d­re Car­ter “’n oor­win­ning vir al­le Suid-A­fri­ka­ners” is.

Wat dit nog merk­waar­di­ger maak, is dat dit net die twee­de keer tot dus­ver is dat die par­le­ment ’n pri­va­te-le­de-wets­ont­werp aan­vaar, sê sy.

’n Oor­stelp­te Car­ter sê sy het in Maart 2017 aan die pri­va­te-le­de-wets­ont­werp wat tot bo­ge­noem­de wy­si­gings­wets­ont­werp ge­lei het be­gin werk na­dat sy tal­le klag­tes uit lan­de­li­ke en ste­de­li­ke ge­bie­de land­wyd ont­vang het van gay paar­tjies wat wou trou, maar weens hul sek­su­e­le o­ri­ën­ta­sie eer­der be­le­dig of teen ge­dis­kri­mi­neer word.

Vol­gens Car­ter het sy daar­na par­le­men­tê­re vrae daar­oor aan die mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke ge­vra.

“Dit is uit dié vrae dat ons ag­ter­ge­kom het dat net 111 uit die 420 hu­we­liks­be­amp­tes wat land­wyd vir die staat werk be­reid is om gay pa­re in die hu­we­lik te be­ves­tig.”

Sy het vroeg van­jaar die pri­va­te­le­de-wets­ont­werp by die par­le­ment in­ge­dien waar die par­le­men­tê­re pro­ses­se, wat o­pen­ba­re kon­sul­ta­sie in­ge­sluit het, ge­volg is.

“Ek was eg­ter net die per­soon wat dit in­ge­dien het; daar was ook tal­le an­der be­lang­heb­ben­des be­trok­ke.

“Wat dit be­te­ken is dat die staat se hu­we­liks­be­amp­tes voort­aan nie mag wei­er om gay paar­tjies te trou nie. Dit sluit hu­we­liks­be­amp­tes van die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke, as­ook land­dros­te en selfs reg­ters in.”

Mo­lo­to Mot­ha­po, par­le­men­tê­re woord­voer­der, het in ’n ver­kla­ring by­ge­voeg dat die doel van die wy­si­gings­wets­ont­werp is om art. 6 van die aan­vank­li­ke Wet op Bur­ger­li­ke Ver­bin­te­nis­se van 2006 te her­roep wat ’n hu­we­liks­be­amp­te van die staat toe­ge­laat het om op grond van ge­we­tens­be­swaar of gods­diens­ti­ge re­des te wei­er om gay men­se te trou.

Die wy­si­gings­wets­ont­werp stel vol­gens Mot­ha­po ook ’n oor­gangs­pe­ri­o­de van 24 maan­de voor om die re­ge­ring tyd te gee om die be­amp­tes op te lei wat vroe­ër daar­van ge­vry­waar was om gay hu­we­li­ke te be­ves­tig.

“Dit ver­eis eg­ter ook dat daar in dié oor­gangs­tyd ’n hu­we­liks­be­amp­te by elke kan­toor van die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke be­skik­baar moet wees wat gay-hu­we­li­ke be­ves­tig.”

Vol­gens hom het Suid-A­fri­ka in 2006 die eer­ste land in A­fri­ka ge­word wat self­de­ge­slag-hu­we­li­ke er­ken het toe die aan­vank­li­ke Wet op Bur­ger­li­ke Ver­bin­te­nis­se deur die par­le­ment aan­vaar is.

“Dié wet is in­ge­stel na­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof (des­tyds) be­veel het dat dit on­grond­wet­lik vir die re­ge­ring is om paar­tjies van die teen­oor­ge­stel­de ge­slag in die hu­we­lik te be­ves­tig, maar dit nie vir paar­tjies van die­self­de ge­slag wil doen nie,” het Mot­ha­po ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.