Ad­vent vra nie dat ons die don­ker­te, werk­lik­heid ver­sag

Die Burger - - 10 - – RRV

‘We are li­ving in dark ti­mes.” Met hier­die woor­de be­gin Ho­mi B­ha­bha – een van die lei­den­de stem­me in post­ko­lo­ni­a­le te­o­rie – sy le­sing vroe­ër die week in S­tel­len­bosch by ’n kon­fe­ren­sie oor die ver­band­hou­den­de te­mas van her­ken­ning, her­stel en ver­soe­ning.

Die ge­hoor lag. Die re­de vir die ge­lag hang daar­mee saam dat die krag en­ke­le oom­blik­ke van­te­vo­re af­ge­gaan het en die saal in don­ker ge­hul is.

Maar dit word gou dui­de­lik dat sy o­pe­nings­woor­de oor don­ker tye ook die­per sny as bloot ’n ver­wy­sing na ’n krag­on­der­bre­king: Ons leef in ’n tyd waar­in haat­spraak, ge­weld en ’n ver­lies aan me­de­mens­lik­heid toe­ne­mend ge­nor­ma­li­seer word.

In die kerk­li­ke jaar word tans Ad­vent ge­vier, met ’n fo­kus op die ge­reed­ma­king vir die koms van Chris­tus. In haar boek Ad­vent: The On­ce and Fu­tu­re Coming of Je­sus Christ merk die A­me­ri­kaan­se E­pi­sko­pa­le pries­ter en skry­wer F­le­ming Rut­led­ge op dat Ad­vent in die don­ker­te be­gin.

Ons ver­skraal die be­te­ke­nis van Ad­vent, meen sy, as ons nie be­reid is om vrees­loos ’n in­ven­ta­ris van die don­ker­te te neem nie. In aan­slui­ting by hier­die ge­dag­te ver­wys sy ook na W.H. Au­den se woor­de: “Un­less you ex­claim – ‘T­he­re must be so­me mis­ta­ke’ – you must be mis­ta­ken.”

Ad­vent is we­lis­waar ’n tyd van hoop­vol­le ver­wag­ting, maar dit is nie ’n hoop wat met sen­ti­men­ta­li­teit, nos­tal­gie of blo­te op­ti­mis­me ver­war moet word nie. Die be­te­ke­nis van Ad­vent vra nie dat ons die werk­lik­heid ver­sag of die don­ker­te – ook die don­ker­te in ons­self – ont­ken nie.

In die pro­fe­tie­se lof­lied van Sa­ga­ria, die pa van Jo­han­nes die Do­per, lees ons dat Jo­han­nes sal heen­wys na die een wat soos die mô­re­son sal op­gaan “om lig te bring aan dié wat in duis­ter­nis en in die ska­du van die dood le­we, om ons voet­stap­pe te rig op die pad van vre­de” (Lu­kas 1:79).

Ad­vent gaan dus ook daar­oor om deur die don­ker­te te sien om­dat ons vas­hou aan die be­lof­te van die koms van lig. En om ons le­wens in die lig van dié lig te rig, on­der meer deur die her­ken­ning van me­kaar se mens­lik­heid en die pro­tes teen on­reg.

I Beg to Dif­fer: Mi­ni­stry amid the Te­ar­gas, die ou­to­bi­o­gra­fie van Peter S­to­rey, die Me­to­dis­te-pre­di­kant, te­o­loog en kerk­stry­der teen a­part­heid, het on­langs ver­skyn.

Die ti­tel is ont­leen aan woor­de van die In­die­se Je­su­ï­te-te­o­loog Sa­mu­el Ra­y­an, woor­de wat ook ge­pas vir Ad­vent is: A cand­le-lig­ht is a pro­test at mid­nig­ht / It is a non-con­for­mist / It says to the dar­kness / ‘I beg to dif­fer.’

Gaan kyk elke dag na “’n Goue Oue uit F­red se pen” by

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.