Min dae oor vir Sam?

Nu­we rig­ting moet teen A­pril reeds werk

Die Burger - - 14 - Ma­ri­zan­ne Kok Gi­de­on Sam

Die mi­nis­ter van s­port, T­ho­ko­zi­le Xa­sa, ver­wag dat die Suid Afrikaanse S­port kon­fe­de­ra­sie en O­lim­pie­se Ko­mi­tee (Sas­kok) reeds teen ein­de A­pril die nu­we pad­kaart wat sy vir hul­le op­ge­stel het, moet volg.

Dit be­te­ken die pre­si­dent, Gi­de­on Sam, kan reeds oor vier maan­de uit sy warm stoel wees.

Xa­sa het gis­ter in P­re­to­ria aan­ge­kon­dig dat sy al die aan­be­ve­lings van die Zul­man-ko­mi­tee (wat vroe­ër van­jaar on­der­soek in­ge­stel het na die doen en la­te van Sas­kok) aan­vaar het en so gou as moont­lik ge­ïm­ple­men­teer wil sien.

Dit sluit in dat die O­lim­pie­se lig­gaam se vol­gen­de pre­si­dent deur ’n on­af­hank­li­ke ko­mi­tee aan­ge­wys moet word, eer­der as deur Sas­kok se raad van af­fi­li­a­le, soos tans die ge­bruik is. Reg­ter Ralph Zul­man en sy me­de-ko­mi­tee­le­de, Ali Ba­cher en S­ha­mi­ma Gai­bie, het ook aan­be­veel dat raads­le­de vir ’n mak­si­mum van twee vier­jaar-ter­my­ne dien, eer­der as die hui­di­ge drie, en hul af­fi­li­a­sie met e­ni­ge sport­lig­ga­me moet op­sê.

Sam vier in Au­gus­tus 2019 sy 70ste ver­jaar­dag en moet dan die pre­si­dent­skap op­sê. Sas­kok gaan juis Sa­ter­dag by Sas­kok-huis af­skeid neem van twee an­der raads­le­de wat on­langs 70 ge­word het: die vi­se­pre­si­dent Ha­jeera Ka­jee en ge­wo­ne raads­lid Les Williams.

Vol­gens Ba­cher kan Sam be­sluit om wel tot Au­gus­tus te bly, maar sou dit meer be­hoor­lik wees as daar teen A­pril reeds ’n nu­we pre­si­dent is om­dat al die mi­nis­ter se be­pa­lings teen daar­die tyd toe­ge­pas moet wees.

“Soos ons (as die ko­mi­tee) dit in ons gees­tes­oog ge­sien het, moet daar teen A­pril ’n nu­we pre­si­dent wees,” het Ba­cher ge­sê.

Net­werk24 het die mi­nis­ter gis­ter ge­vra wat die toe­koms vir die hui­di­ge raad in­hou. Haar antwoord was dat hul­le in dié sta­di­um be­houe sal bly, aan­ge­sien hul­le die ver­an­de­rin­ge by Sas­kok moet im­ple­men­teer.

“Hul­le moet nou die ver­slag va­te n al my ver­an­de­rin­ge aan­bring. Ek wil maan­de­lik­se vor­de­rings ver­slae by hul­le hê tot ein­de A­pril,” het sy ge­sê.

Dit moet ge­beur on­danks die feit dat som­mi­ge van die raads­le­de – on­der an­de­re Sam – tans in hul der­de ter­my­ne dien. Dit druis in teen die ko­mi­tee en mi­nis­ter se aan­be­ve­ling. ­

Die hui­di­ge pre­si­dent is ook nie deur ’n on­af­hank­li­ke ko­mi­tee ver­kies nie.

Ba­cher het ge­sê die ko­mi­tee se wens is dat die vol­gen­de Sas­kok­pre­si­dent, die or­ga­ni­sa­sie se han­delspr o­ku­reur en re­ken­kun­di­ge al­mal per­so­ne “van bui­te die Sas­kok-sam­breel” moet wees.

Van die an­der ver­an­de­rin­ge waar­op Xa­sa aan­dring, is:

Reis­voor­de­le en toe­la­es vir Sas­kok se pre­si­dent, raads­le­de en uit­voe­ren­de hoof moet her­sien word, en goed­ge­keur word deur ’n on­af­hank­li­ke ou­di­teur;

’n Lig­gaam wat be­paal wat­ter at­le­te ge­reg­tig is op na­si­o­na­le kleu­re moet op die been ge­bring word;

Die O­lim­pie­se lig­gaam moet ver­se­ker dat daar te al­le tye deur­sig­tig­heid, aan­spreek­lik­heid en kon­sul­ta­sie i sin be­sluit­ne­mings­pro­ses­se; en

Daar moet ’n vol­le­di­ge ou­dit van al Sas­kok se fi­nan­si­ë­le tran­sak­sies van die laas­te vyf jaar ge­doen word.

Vol­gens Ba­cher voor­sien hy nie ’n si­tu­a­sie waar Sas­kok wei­er om die mi­nis­ter se pad­kaart te volg nie. “Dit gaan net po­si­tief wees vir SA s­port.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.