Sek­sis­me wys sy na­re kop in s­port

Die Burger - - 14 -

Die mees ge­sog­te in­di­vi­du­e­le prys in sok­ker, die Bal­lon d’Or, is van­dees­week die eer­ste keer aan ’n vrou toe­ge­ken.

Maar dié ge­skied­kun­di­ge oor­win­ning vir vrou­e­sok­ker is oor­ska­du deur sek­sis­me, toe die Fran­se se­re­mo­nie­mees­ter en be­ken­de pla­te­jog­gie Mar­tin Sol­veig die wenner, Ada He­ger­berg, ge­vra het om op die ver­hoog te “t­werk”.

Die “t­werk” is ’n sek­su­eel sug­ges­tie­we dans­pas­sie en Sol­veig se ver­soek, wat die Noor­weeg­se sok­ker­ster dui­de­lik on­ge­mak­lik ge­maak het, het ’n storm op so­si­a­le me­dia ont­ke­ten.

Sol­veig het la­ter in ’n Twitter-vi­deo om ver­sko­ning ge­vra en ge­sê sy ver­soek was bloot

“’n grap­pie, ’n swak grap­pie”.

On­der die kri­ti­ci was die voor­ma­li­ge nom­me­reen-ten­nis­spe­ler ter wê­reld Andy Mur­ray. “Aan al­mal wat dink men­se oor­re­a­geer en dat die hele ding net ’n grap was: Dit was nie. Ek is nog my hele le­we lank in s­port be­trok­ke en die sek­sis­me wat daar­in voor­kom, is on­ge­loof­lik,” het hy op Twitter ge­sê.

Dié “t­werk”-ver­soek was eg­ter nie die e­nig­ste voor­val van­jaar waar­in ’n sport­by­een­koms deur sek­sis­me ont­sier is nie.

Hier volg vyf an­der voor­beel­de:

1. Vrou­li­ke me­di­ci uit soe­mo-stoei­kryt ge­skop

In A­pril het ’n skeidsregter op­drag ge­gee dat vrou­li­ke nood­hulp-per­so­neel ’n soe­mo-stoei­kryt in Mai­zu­ru, Ja­pan, moet ver­laat, na­dat hul­le dié s­tad se bur­ge­mees­ter, wat flou ge­val het in die pa­vil­joen, te hulp ge­snel het.

Dié voor­val het op­nuut de­bat­voe­ring ont­ke­ten oor die sek­sis­tie­se tra­di­sies van an­tie­ke Ja­pan­se s­port.

Vroue word tra­di­si­o­neel soe­mo-a­re­nas be­let om­dat dié plek­ke as “hei­lig” be­skou word, ter­wyl vroue as “on­rein” be­stem­pel word.

Ja­pan se na­si­o­na­le soe­mo­ve­r­e­ni­ging laat ook nie vrou­li­ke stoei­ers toe om aan dié s­port deel te neem nie.

Die ver­bod op vroue in soe­mo-stoei­kry­te het tal­le vrou­li­ke po­li­ti­ci al ver­hin­der om pry­se aan stoei­ers uit te deel.

2. Ten­nis­spe­ler wat ‘ont­klee’ ge­waar­sku

By die A­me­ri­kaan­se Ope-ten­nis­toer­nooi in Au­gus­tus, is die Fran­se spe­ler A­li­zé Cor­net amp­te­lik ge­waar­sku na­dat sy haar sweet-deur­drenk­te hemp op die baan uit­ge­trek en met ’n droë een ver­vang het.

Die skeidsregter, Chris­ti­an Rask, het vir Cor­net ge­sê haar op­tre­de was “on­spor­tief”, of­skoon sy ’n sport­bra on­der die hemp aan­ge­had het.

Rask se be­slis­sing het tot ’n rits klag­tes van sek­sis­tie­se, dub­be­le stan­daar­de in die s­port aan­lei­ding ge­gee.

Andy Mur­ray se ma, Ju­dy Mur­ray, het in re­ak­sie op Twitter ge­vra waar­om man­li­ke spe­lers nie ge­straf word wan­neer hul­le hul hem­de op die baan uit­trek nie.

3. Se­re­na Williams se kat­pak ver­bied

In Mei het die ten­nis­ster Se­re­na Williams die Fran­se Ope ge­wen, haar eer­ste Grand Slam­ti­tel se­dert sy die le­we ge­skenk het aan haar eer­ste­ling.

Sy het in dié toer­nooi in ’n veel­be­spro­ke “kat­pak” ge­speel, ’n nou­pas­sen­de lyf­pak wat sy deels van­weë gesondheid s oor­we­gings ge­dra het.

Williams het se­dert haar dog­ter­tjie, A­lex­is, se ge­boor­te met bloed­klon­te ge­suk­kel.

In Au­gus­tus het die pre­si­dent van die Fran­se Ten­nisfe­de­ra­sie, Ber­nard Gi­u­di­cel­li, aan­ge­kon­dig dat Williams in die toe­koms ver­bied sal word om weer so ’n kat­pak te dra.

Hy het ook s­tren­ger re­ëls vir spe­lers se kle­re­drag aan­ge­kon­dig.

Hy het ge­sê Williams het te ver met haar uitrus­ting ge­gaan en ge­sê die spel en die plek (Ro­land Gar­ros) moet ge­re­spek­teer word.

Dié be­sluit het tot groot on­ge­luk­kig­heid ge­lei en Fran­se ten­nis­ba­se is on­der meer van sek­sis­me en ras­sis­me be­skul­dig. Daar is ge­sê dat hul­le nie ’n duit voel vir die wel­stand van spe­lers nie.

4. Sok­kerv er­e­ni­ging se sek­sis­tie­se twiet

Die En­gel­se Sok­kerv er­e­ni­ging (FA) is van sek­sis­me be­skul­dig na­dat hy in Ok­to­ber ’n fo­to van En­ge­land se vrou­e­span met die on­der­skrif “S­c­rub up well, don’t they?” ge­deel het.

Die FA is op so­si­a­le me­dia ge­kri­ti­seer dat hy op die vroue se voor­koms eer­der as hul sport­ver­nuf fo­kus.

Een Twitter-vol­ge­ling van die FA wou weet of ’n fo­to van die mans se span ooit ’n soort­ge­ly­ke on­der­skrif sou kry.

’n An­der per­soon het ge­sê dis 2018, nie meer 1960 nie.

5. Vrou­e­spe­lers se sa­la­ris­se ge­snoei

Ver­skeie En­gel­se sok­ker­klubs het ver­le­de maand die ver­goe­ding vir be­seer­de of siek vrou­e­spe­lers be­snoei en hul­le met aan­sien­lik min­der voor­de­le as hul man­li­ke e­we­knieë ge­laat.

Vrou­e­spe­lers se kon­trak­te is trou­ens ge­wy­sig om klubs toe te laat om spe­lers wat drie maan­de lank op die kruk­ke­lys is, die trek­pas te gee. Daar­teen­oor word be­seer­de mans in­ge­vol­ge hul kon­trak­te vir 18 maan­de lank van ver­goe­ding ver­se­ker.

Mads O­land, di­rek­teur van die Deen­se Sok­ker­spel ers­ver­e­ni­ging wat ver­skeie spe­lers in En­ge lse klubs ver­teen­woor­dig, het ge­sê die ver­skil in ver­goe­ding vir siek en be­seer­de spe­lers het ’n “dui­de­li­ke wan­ba­lans” tus­sen mans- en vrou­e­sok­ker ont­hul.

‘‘ Ek is nog my hele le­we lank in s­port be­trok­ke en die sek­sis­me wat daar­in voor­kom, is on­ge­loof­lik.

— ANDY MUR­RAY

Fo­to: GETTY IMAGES

Se­re­na Williams in die veel­be­spro­ke kat­pak waar­mee sy die Fran­se Ope van­jaar ge­wen het.

Fo­to: GETTY IMAGES

Ada He­ger­berg, wenner van die Bal­lon d’Or, wat ge­vra is om te “t­werk” op die ver­hoog.

Fo­to: GETTY IMAGES

Vroue-sok­ker­spe­lers in En­ge­land het nie die­self­de sa­la­ris­voor­de­le as hul veel ry­ker man­li­ke e­we­knieë nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.