30

Die Burger - - 3 -

A­me­ri­ka­het­die­eer­ste­keer­in­by­na

30 jaar’ n­ per­ma­nen­te­ di­plo­ma­tie­ke­teen­woor­dig­heid­ in­ So­ma­lië .­ Do­nal­dY a ma mot o ,­ die­ am­bas­sa­deur ,­ het­ reeds­sy­ pos­ in­ Mog a di s­joe­ op­ge­neem .­ A­me­ri­ka­en­ tal­le­ an­der­land e­ het­ di­plo­ma­tein ­1991­ uit­ So­ma­lië­ ont­trek­ toe­ dié­ land­ weens ­’ n­ bur­ger­oor­log­ in­een­ge­stort­ het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.