400 000

Die Burger - - 3 -

Na­le­di­Pan­dor,­mi­nis­ter­van­ho­ër­on­der­wys,­sê­die­na­si­o­na­le­fi­nan­si­ë­le­hulp­ske­ma­vir­stu­den­te­(NSFAS)­het­meer­as­400 000 aan­soe­ke ont­vang­vir­die­fi­nan­sie­ring­van­die­2019-­a­ka­de­mie­se­jaar.­Pan­dor­sê­die­aan­soe­ke­word­nou­ge­ë­va­lu­eer.­Sy­het­haar­te­vre­den­heid­uit­ge­spreek­met­die­hulp­ske­ma­se­vordering­na­dat­’n­nu­we­ad­mi­nis­tra­teur­vroe­ër­van­jaar­aan­ge­stel­is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.