Reg­stel­ling

Die Burger - - 2 -

■­ In­ die­ be­rig­ ‘I­key-stu­dent­ blink­ uit­ on­danks­ siek­te’­ (DB,11.1,­ bl.­ 3)­ word­ ver­keer­de­lik­ ge­sê­ dr.­ Mi­ca­e­la­ Pauls­ (wat­deur­ die­ Suid-A­fri­kaan­se­ Ge­nees­kun­di­ge­ en­ Tand­heel­kun­di­geRaad­ as­ die­ top­stu­dent­ van­ 2018­ aan­ge­wys­ is)­ het­ haar­graad­ aan­ die­ U­ni­ver­si­teit­ van­ Kaap­stad­ ver­werf.­ Sy­ het­ in­der­ waar­heid­ haar­ graad­ aan­ die­ U­ni­ver­si­teit­ van­ WesKaap­land(UWK)­ ver­werf.­ Die Bur­ger­ vra­ om­ ver­sko­ning­ vi­r­die­ fout.

■­ Stuur­ in­lig­ting­ oor­ die­ reg­stel­ling­ van­ fou­te­ in­ die­ koe­ran­t­aan­ Die Bur­ger­ se­ om­buds­man­ per­ e-pos­ na­ T­he­re­saO­li­vier­ by­ the­re­sa.o­li­[email protected]­dia24.com­ of­ bel­ haar­ by­ 021406­ 3537. Die Bur­ger­ ver­wel­kom­ voor­stel­le­ en­ kom­men­taar­oor­ die­ koe­rant­ se­ in­houd.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.