O­pod ‘nie van stryk’ in on­der­soek teen ho­ës

Die Burger - - 2 - L­le­wel­lyn­ P­rin­ce Bo­no­lo Se­le­ba­no.

Die on­af­hank­li­ke po­li­sie­on­der­soek­di­rek­to­raat (O­pod) sal voort­gaan met sy on­der­soek na top-po­li­sie­ba­se wat na be­we­ring staats­geld van R45 mil­joen wou ver­duis­ter om des­tyds stem­me op die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie by Nas­rec te koop waar pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa tot ANC-pre­si­dent ver­kies is.

Dít ten spy­te daar­van dat die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria die af­ge­lo­pe week be­veel het dat “ge­klas­si­fi­seer­de” do­ku­men­te wat deur ’n P­re­to­ri­a­se land­dros ge­bruik is om drie top­po­li­sie-of­fi­sie­re – on­der wie genl. K­hehla Si­to­le, na­si­o­na­le po­li­sie­kom­mis­sa­ris – te dag­vaar om deur O­pod hier­oor on­der­vra te word, aan die po­li­sie te­rug­ge­gee moet word.

Si­to­le het vroe­ër die aan­soek by die hoog­ge­regs­hof saam met twee ad­junk­na­si­o­na­le kom­mis­sa­ris­se, so­wel as ’n des­tyd­se ad­vi­seur van Fi­ki­aansoek le M­ba­lu­la toe hy nog mi­nis­ter van po­li­sie was, in­ge­dien.

Mo­ses Dla­mi­ni, O­pod-woord­voer­der, het gis­ter ge­sê die hoog­ge­regs­hof se uit­spraak sal nie die O­pod-on­der­soek hier­oor in die wie­le ry nie.

“Die aan­ge­leent­heid sal heel moont­lik la­ter straf­hof toe gaan. Ons sal hoor wat dié hof sê. Die po­li­sie se in die hoog­ge­regs­hof was net ’n tak­tiek om die on­ver­my­de­li­ke te ver­traag.”

Si­to­le het eg­ter Don­der­dag die hof­be­slis­sing in ’n ver­kla­ring ver­wel­kom. Hy het daar­in ook aan­ge­voer dat die land­dros dag­vaar­dings uit­ge­reik het vir hom en sy twee ad­junk­te om hul­self aan O­pod-on­der­vra­ging te on­der­werp in die “I-View”-on­der­soek.

Si­to­le sê hy het eg­ter die land­dros se mag­te om die dag­vaar­dings uit te reik deur die hoog­ge­regs­hof laat her­sien. Die land­dros is ook ge­dwing om die do­ku­men­te wat vir die dag­vaar­dings oor­weeg is aan die po­li­sie te­rug te gee.

Ro­bert M­cB­ri­de, O­pod se uit­voe­ren­de di­rek­teur, het eg­ter in hof­stuk­ke in bo­ge­noem­de hoog­ge­regs­hof­aan­soek van Si­to­le-hul­le aan­ge­voer dat die kern van hul saak daar­op be­rus dat die dag­vaar­dings on­wet­tig was om­dat die in­lig­ting en do­ku­men­te wat daar­voor deur die land­dros oor­weeg is “ge­klas­si­fi­seerd” was en dit na­si­o­na­le vei­lig­heid in ge­drang kon bring.

M­cB­ri­de het be­weer dat die do­ku­men­te eer­der be­trek­king het op die be­weer­de pleeg van mis­da­de en dat dit “on­wet­tig en on­be­hoor­lik” ge­klas­si­fi­seer is ten ein­de daar­die be­weer­de mis­da­de toe te smeer.

Oor die Nas­rec-be­we­rings voer M­cB­ri­de in die hof­stuk­ke aan dat O­pod op 14 De­sem­ber 2017 ’n wenk ont­vang het dat ’n tran­sak­sie van R45 mil­joen on­be­hoor­lik ge­pro­ses­seer word tus­sen die po­li­sie se mis­daad­in­tel­li­gen­sie-een­heid en ’n maat­skap­py ge­naamd I-View.

Dit was glo vir die ver­kry­ging van ’n sel­foon­sein-on­der­skep­per (grab­ber) “teen ’n op­ge­bla­se prys van R45 mil­joen”.

Dié toe­stel kan vir tus­sen R7 mil­joen en R10 mil­joen op die ope mark ver­kry word, meen M­cB­ri­de.

“Daar word ver­moed dat die geld wat vir hier­die ver­kry­ging be­kom is, ge­bruik sou word om stem­me te koop op die ANC se 54ste na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie wat van 16 tot 20 De­sem­ber 2017 (by Nas­rec) in Jo­han­nes­burg ge­hou is,” lui die hof­stuk­ke.

Dit lui ver­der dat O­pod la­ter ook beeld­ma­te­ri­aal van ’n ver­ga­de­ring op 13 De­sem­ber 2017 by ’n P­re­to­ri­a­se ho­tel be­kom het waar die “nood-aan­koop” van die on­der­skep­toe­stel glo be­spreek is en waar Si­to­le, sy twee ad­junk­te, M­ba­lu­la se ad­vi­seur en die ei­e­naar van I-View teen­woor­dig was.

Si­to­le het eg­ter die aan­koop ge­kan­sel­leer na­dat O­pod hom lui­dens die hof­stuk­ke op 15 De­sem­ber 2017 so­da­nig ge­ad­vi­seer het.

Al wat Da­ko­ta Le­goe­te, ANC­woord­voer­der, gis­ter in Dur­ban oor bo­ge­noem­de be­we­rings wou sê, is dat M­cB­ri­de as O­pod-hoof die bes­te ge­plaas is om daar­op te re­a­geer, be­rig

Fo­to:­ MELINDA­ STUURMAN,­ SON

Genl.­ K­hehla­ Si­to­le,­ na­si­o­na­le­ po­li­sie­kom­mis­sa­ris.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.