Só ­help ­he­li­

brand­ blus­ in­He­mel-en-Aar­de-val­lei

Die Burger - - 1 - Ma­re­li­ze Bar­nard

Hoe gaan die dorp ooit her­stel en hoe gaan die men­se wat deur die bran­de ge­tref is ooit her­stel, is van die vrae waar­mee in­wo­ners van Bet­tys­baai nou worstel.

Ker­neels B­rey­ten­bach, skry­wer en in­wo­ner van Bet­tys­baai, het gis­ter ge­sê men­se be­sef dat Bet­tys­baai nooit weer die­self­de sal wees nie.

“Dit is vir so­veel men­se ui­ters trau­ma­ties. Die be­moe­di­gend­ste wat hier­uit kom, is hoe men­se saam­staan en ook hoe hulp van bui­te na Bet­tys­baai stroom. Men­se gee ver­blyf vir dié wat al­les ver­loor het. Daar is ’n W­hat­sApp-groep vir in­wo­ners waar al­mal me­kaar help en on­der­steun.

“Bet­tys­baai en P­rin­gle­baai staan ver­e­nig. Die hel­de van die in­wo­ners is die brand­sla­ners. Men­se het saam kos in­ge­sa­mel om hul­le te on­der­steun, dit is men­se wat van el­ders hier kom help.”

Oor die ver­woes­ten­de brand Vry­dag sê B­rey­ten­bach dat Bet­tys­baai en P­rin­gle­baai t­wee plek­ke is waar die wind erg waai. “’n Mens bly nie hier in­dien jy nie die wind kan ver­duur nie. Die wind was Vry­dag ge­wel­dig storm­ag­tig. Nu­we­jaars­dag het die wind suid­oos ge­waai en ge­help om die brand teen die berg te laat op­gaan.

“Maar Vry­dag het die wind noord­wes ge­waai soos wan­neer dit kom re­ën. En dit was storm­sterk. Die he­li­kop­ters kon nie vlieg nie.”

Op Bet­tys­baai is 31 hui­se in Vry­dag se brand ver­woes.

Gis­ter het die O­ver­strand-mu­ni­si­pa­li­teit in ’n ver­kla­ring ge­sê slegs die brand by Bet­tys­baai was teen die ein­de van die na­week in be­heer. Die brand by Frans­kraal was ’n groot uit­da­ging met die brand­lyn wat vin­nig ver­sprei.

Meer hulp is gis­ter­mid­dag na Frans­kraal ge­stuur.

Hoe­wel goeie vor­de­ring ge­maak is om die brand by He­mel-en-Aar­de bui­te Her­ma­nus te be­stry, het dit gis­ter­mid­dag steeds aan die noor­de­kant van die berg ge­woed. Daar was geen ge­vaar vir die woon­ge­bie­de nie.

He­li­kop­ters en tal­le brand­span­ne is Sa­ter­dag en gis­ter by He­mel-en-Aar­de ont­plooi. Die brand vlam op tal­le plek­ke op en om­dat dit oor so groot ge­bied ver­sprei is, hou dit steeds ’n groot brand­ge­vaar in.

Die O­ver­strand-mu­ni­si­pa­li­teit sê hulp het van na­bu­ri­ge mu­ni­si­pa­li­tei­te in­ge­stroom.

In die Bet­tys­baai-om­ge­wing is 140 brand­be­stry­ders teen gis­ter ont­plooi. By Kar­wy­der­skraal help die boe­re­ge­meen­skap en die brand was teen gis­ter­mid­dag in be­dwang.

Ook by Frans­kraal was die brand gis­ter steeds ’n uit­da­ging, maar die brand­lyn het teen die mid­dag weg­be­weeg van die woon­ge­bied.

Al­le paaie in die om­ge­wing van Hang­klip en K­lein­mond, waar­on­der die R44 (Cla­rens-ry­laan), en al die paaie in die gro­ter Her­ma­nus-om­ge­wing as­ook die pad tus­sen Her­ma­nus en Gans­baai was gis­ter oop.

In die om­ge­wing van Frans­kraal was van die paaie ge­sluit en ver­keers­be­amp­tes het die si­tu­a­sie dop­ge­hou.

Men­se is weer ge­vra om nié na die ge­bied te ry om te gaan kyk hoe dit lyk nie. Die ge­bie­de waar dit ge­brand het, word op­ge­ruim en waar dit steeds brand, moet die paaie oop­ge­hou word vir nood­voer­tuie.

■ Jackie Kruger be­rig tal­le wil­de die­re, waar­on­der 33 skil­paaie en ’n grys­bok, is ge­red ty­dens die ver­woes­ten­de bran­de.

Cor­né Uys (17), ’n jong slang­van­ger van Her­ma­nus, en sy pa, Hugo, het Vry­dag die skil­paaie ge­red.

Vol­gens die Fa­ce­book-blad van die Coun­try A­ni­mal C­li­nic op So­mer­set-Wes is ’n grys­bok met ge­bran­de po­te en ore deur ER24-pa­ra­me­di­ci in ’n am­bu­lans na die vee­arts ge­bring.

Fo­to: ANENA BUR­GER

Die­ brand­ in­ dieHe­mel-en-Aar­de­val­lei­he­tSa­ter­dagom­streeks­ 16:00weer­ op­ge­vlam­ e­nis­ teen­ gis­ter­ nog­nie­ in­ be­dwang­ge­bring­ nie.­ ’nOryx-he­li­kop­ter­van­ dieYster­plaat­lug­mag­ba­si­sisin­ge­span.

Fo­to: ANENA BUR­GER

Die brand by Frans­kraal het gis­ter­og­gend weer by die gua­no­fa­briek oor­kant die Ui­len­kraals­mond-kam­peer­ter­rein op­ge­vlam. Die brand het oor die pad in die rig­ting van Pe­ar­ly Be­ach ver­sprei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.