Ver­lo­ren­vlei se kri­sis gro­ter as wat mens dink

Die Burger - - 9 - Han­na P­re­to­ri­us, E­vers­dal

Ek ver­wys graag na die skry­wes van Pier­re B­rink vroeg in De­sem­ber en Le­on­a S­mit op 5 Ja­nu­a­rie 2019.

Soos Le­o­na, het ek groot­ge­word in daar­die om­ge­wing en weet al­te goed hoe sen­si­tief die Ver­lo­ren­vlei vir die im­pak van mens­li­ke ak­ti­wi­tei­te is.

Al­bei skry­wers ver­wys na die hui­di­ge toe­stand van hier­die be­son­der­se ge­bied wat soos volg op die Sout­hern A­fri­ca’s RAMSAR Si­tes be­skryf word: “Ver­lo­ren­vlei is one of the lar­ge­st, na­tu­ral, f­resh-wa­ter wet­lands al­ong the West Co­ast of South A­fri­ca. It is fed by ri­vers from up­stre­am, but main­ly by its own ground­wa­ter.”

Die sleg­te nuus is dat daar tans vir ’n twee­de keer die laas­te paar jaar deur ’n myn­maat­skap­py pro­beer word om aan­soek te doen om ’n li­sen­sie om wolf­ram in die Mou­tons­hoek-val­lei, ook be­kend as die Krom An­to­nies-ri­vier­val­lei, te ont­gin.

Die vyf ri­vie­re wat wa­ter aan die Ver­lo­ren­vlei voor­sien, word hier­deur ge­raak, ook die wa­ter­kuil van­af Val­skuil ver­by Goer­gap... geen plan­te­groei, geen drink­plek vir die­re nie!

Hul­le is reeds ver ge­vor­der en by die punt waar die pu­bliek ge­vra word om teen 5 Fe­bru­a­rie 2019 kom­men­taar hier­op te le­wer. Ek het in die Mou­tons­hoek-om­ge­wing groot­ge­word en is reeds 88 jaar oud, maar kan nie sit en niks doen ter­wyl ek sien hoe daar­die be­son­der sen­si­tie­we ge­bied op só ’n wy­se be­soe­del word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.