Ver­ko­pe van luuk­se goe­de­re la­er ná op­stan­de

Die Burger - - 10 - Nel­lie Brand-Jon­ker

Die op­stan­de ein­de ver­le­de jaar in Frank­ryk het die luuk­se­goe­de­re­groep Ri­che­mont se ver­ko­pe in Eu­ro­pa ge­knou.

Die ei­e­naar van Car­tier het gis­ter in ’n han­dels­ver­kla­ring oor die der­de kwar­taal in sy boek­jaar ge­sê die be­to­gings het ’n na­de­li­ge im­pak op toe­ris­me ge­had en het ver­oor­saak dat win­kels ses Sa­ter­dae ag­ter­een­vol­gens nie oop was nie.

Bui­ten die t­wee on­der­ne­mings Yoox Net-A-Por­ter (YNAP) en Wa­t­chfin­der.co.uk, wat se­dert ver­le­de jaar by sy re­sul­ta­te in­ge­sluit word, het Ri­che­mont se ver­ko­pe in Eu­ro­pa ge­daal.

Vol­gens Reu­ters ver­dien Ri­che­mont net 6% van sy in­kom­ste in Frank­ryk en is hy nie so bloot­ge­stel aan die ge­beu­re in die land soos sy me­de­din­gers Her­mes en LVMH wat na ver­wag­ting er­ger deur die op­stan­de ge­raak is nie.

Tal­le be­to­gings het laat ver­le­de jaar in Frank­ryk voor­ge­kom. Dit was aan­vank­lik weens die la­er­in­kom­ste­groe­pe se woe­de oor die sty­ging in brand­stof­pry­se, maar dit het la­ter tot die al­ge­me­ne on­te­vre­den­heid met die re­ge­ring uit­ge­kring.

Be­hal­we vir die la­er ver­ko­pe in Eu­ro­pa en die stre­ke A­fri­ka en die Mid­de-Oos­te, het die ver­ko­pe el­ders goed ver­toon.

Met YNAP en Wa­t­chfin­der uit- ge­sluit, het die ver­ko­pe met 5% ge­styg teen die­self­de wis­sel­koers as wat in die oor­een­stem­men­de tyd­perk in die vo­ri­ge jaar ge­geld het. Met YNAP en Wa­t­chfin­der in­ge­sluit, het die ver­ko­pe in die kwar­taal met 24% tot €3,9 mil­jard ge­styg.

Die dub­bel­sy­fer­groei in C­hi­na het die swak ver­ko­pe van hor­lo­sies in Hong­kong teen­ge­werk.

Vol­gens Ri­che­mont het ver­ko­pe­groei in Hong­kong ver­lang­saam weens die Hong­kong-dol­lar se ver­ster­king teen­oor die C­hi­ne­se vas­te­land se yu­an, wat ver­oor­saak het dat toe­ris­te min­der luuk­se pro­duk­te in Hong­kong ge­koop het.

Die groei in A­sië en die S­til­le O­se­aan-ge­bied van 10% is dank­sy dub­bel­sy­fer­groei in C­hi­na en groei in an­der be­lang­ri­ke mark­te.

Ri­che­mont rap­por­teer nou ook aan­lyn ver­ko­pe. Ver­ge­le­ke met die laas­te kwar­taal van 2017, toe aan­lyn ver­ko­pe net €59 mil­joen by­ge­dra het, het dit in die oor­een­stem­men­de kwar­taal in 2018 so­wat €694 mil­joen by­ge­dra.

YNAP het dub­bel­sy­fer­groei in al­le stre­ke ge­toon ter­wyl Wa­t­chfin­der se ver­ko­pe ma­ti­ger ge­groei het.

Die mees­te van sy ver­ko­pe is steeds aan die klein­han­del

(€2 mil­jard) met €1,17 mil­jard se ver­ko­pe aan die groot­han­del.

Ver­ko­pe van ju­we­liers­wa­re het met 8% tot €1,98 mil­jard ge­styg. Die hor­lo­sies wat deur sy spe­si­a­lis-hor­lo­sie­ma­kers ver­vaar­dig word, het teen hui­di­ge wis­sel­koer­se met net 1% tot €790 mil­joen ge­styg.

Dit is deels toe­ge­skryf aan die im­pak wat die ver­koop van Lan­cel ge­had het.

Die on­guns­ti­ge wis­sel­koers­be­we­gings het ver­ko­pe in die Mid­de-Oos­te en A­fri­ka met 13% laat af­neem.

Ri­che­mont se aan­deel­prys was gis­ter­mid­dag vroeg 1,3% ho­ër op R94,75.

Fo­to: BLOOM­BERG

Die po­li­sie vorm ’n ver­sper­ring in ’n straat langs ’n Car­tier-win­kel in Pa­rys om be­to­gers te keer. Die fo­to is in De­sem­ber ge­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.