Sa­ke be­gin po­si­tief lyk vir G­len­co­re

Die Burger - - 11 - Frans de K­lerk en Chris­tel­le de K­lerk ■ Frans en Chris­tel­le de K­lerk is o­n­af­hank­li­ke teg­nie­se ont­le­ders: www.frans­de­klerk.com; www.chris­tell.com; T­wit­ter­naam: Tra­derFrans

G­len­co­re is een van die groot­ste wê­reld­wyd ge­di­ver­si­fi­seer­de hulp­bron­maat­skap­pye en ’n be­lang­ri­ke pro­du­sent en be­mar­ker van meer as 90 kom­mo­di­tei­te.

Hy het wê­reld­wyd 146 000 men- se in diens. Hy be­sit ook meer as 150 my­ne en me­tal­lur­gie­se ter­rei­ne, o­lie­pro­duk­sie­ba­tes en land­bou­ge­rie­we.

Sy jongste pro­duk­sie­ver­slag vir die der­de kwar­taal van 2018 rap­por­teer ’n sty­ging in ko­per(12%), sink- (5%) en nik­kel­pro­duk­sie (13%). Die be­we­gen­de ge­mid­del­de kon­ver­gen­sie-di­ver­gen­sie-aan­wy­ser (MACD) het po­si­tief ge­draai.

Die aan­deel bou aan ’n moont­li­ke dub­bel­laag­te (po­si­tief). Dié for­ma­sie sal bo lyn A (R53,89) be­ves­tig word. Die tei­ken van die for­ma­sie in­dien dit sou uit­speel, is R58,60 en on­der R49,66 sal die for­ma­sie van die ta­fel wees.

Die 26- en 9-dae- be­we­gen­de ge­mid­del­des toets me­kaar weer eens. As die 9-dae- be­we­gen­de ge­mid­del­de (groen lyn) steun kan vind by die 26-dae- be­we­gen­de ge­mid­del­de (rooi lyn), sal die vo­ri­ge krui­sing van dié t­wee ly­ne as po­si­tief be­skou word.

■ S­pe­ku­lan­te: Koop of oor­weeg ’n lang po­si­sie bo lyn A (R53,89) maar ge­bruik R49,66 as keer­ver­lies om ka­pi­taal te be­skerm. Die moont­li­ke tei­kens na bo is R54,97, R55,67, R56,23, R56,80, R57,60 en R58,60.

■ Me­di­um- tot lang­ter­myn­be­leg­gers: Die aan­deel is steeds in ’n da­len­de ka­naal op die week­gra­fiek en la­er hoog­tes is sig­baar, wat as ne­ga­tief be­skou word. Ge­bruik el­ke lo­pie in die aan­deel­prys om bloot­stel­ling aan die aan­deel te ver­min­der tot die 40we­ke­be­we­gen­de ge­mid­del­de (R58,81) weer in ’n steun ver­an­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.