Nu­we s­kool in Kaap­stad ge­dryf deur teg­no­lo­gie

An­der be­na­de­ring, lan­ger skool­u­re en al­les is di­gi­taal

Die Burger - - 13 - Su­zaan Pot­gie­ter Wat maak die s­kool an­ders?

Teg­no­lo­gie-bof­fins kan nou, dank­sy Curro, ’n s­kool by­woon waar teg­no­lo­gie die voor­tou neem.

Curro Hol­dings het van­jaar sy splin­ter­nu­we teg­no­lo­gie-ge­dre­we skool­mo­del be­gin met ’n nu­we s­kool in die Foreshore in Kaap­stad.

Die o­n­af­hank­li­ke s­kool Curro Foreshore, wat van­dag sy deu­re o­pen, bied ’n kur­ri­ku­lum wat fo­kus op wis­kun­de, we­ten­skap, ro­bo­ti­ka en ko­de­ring.

Vol­gens Curro Hol­dings is die s­kool op die been ge­bring om te help met die vraag na sko­le in die Kaap­se stads­kom en is dit ’n goeie op­sie vir ou­ers wat in die stad werk.

Die s­kool is ook 500 m van die MyCi­ti-bus­diens en na­by aan die trein­sta­sie.

“Die i­dee ag­ter die teg­no­lo­gie­ge­dre­we, buig­ba­re be­na­de­ring kom, het kom van die vraag wat­ter vaar­dig­he­de leer­lin­ge gaan nodig hê in die werks­plek in 2030. Met dié ant­woor­de het hul­le te­rug­ge­werk en ’n s­kool ge­bied wat dié vaar­dig­he­de vir hul­le leer,” sê Ross Hill, uit­voe­ren­de hoof van Curro Foreshore.

Die s­kool is ’n eer­ste in sy soort in die groep.

Vol­gens Hill be­hou die s­kool tra­di­si­o­ne­le on­der­wys­prak­ty­ke en pro­beer om die on­der­rig in­no­ve­rend, maar bin­ne die SuidA­fri­kaan­se kon­teks te be­hou.

Die hoof­doel is om leer­lin­ge te help om voor­deel te trek uit die di­gi­ta­le era.

‘‘

Die hoof­doel is om leer­lin­ge te help om voor­deel te trek uit die di­gi­ta­le era.

Curro Foreshore het ’n an­der be­na­de­ring as die ge­wo­ne Cur­ro­sko­le.

Vir eers is die skool­dae lan­ger en strek van 08:00 tot 17:30. Leer­lin­ge doen dus al hul werk by die s­kool en neem geen huis­werk huis toe nie.

Die s­kool het nie ’n sport­ter­rein nie, maar skool­dae sal se­ke­re fi­sie­se en kul­tu­re­le ak­ti­wi­tei­te in­sluit om ’n ge­ba­lan­seer­de en vol­le­di­ge on­der­ri­ger­va­ring vir die leer­lin­ge te bied.

Met uit­ge­merk­te so­nes waar leer­lin­ge al­leen of in groe­pe kan werk, sal klas­ka­mers ook meer lyk na mo­der­ne werk­ruim­tes as die tra­di­si­o­ne­le klas­ka­mer.

Leer­lin­ge sal vas­ge­stel­de tye hê vir vak­ke, maar kan an­der­sins in hul eie tyd en teen hul eie pas aan an­der vak­ke werk.

Daar is ook buig­ba­re roos­ters vir die leer­lin­ge en hul­le sal ver­der as die kur­ri­ku­lum kan gaan in vel­de waar­in hul­le be­lang­stel.

Die per­so­neel sal deur die loop van die dag vir die leer­lin­ge be­skik­baar wees om vrae te be­ant­woord en te help met skool­werk – leer­lin­ge kan dus ek­stra hulp en aan­dag kry in vak­ke waar­mee hul­le suk­kel.

By dié s­kool is boe­ke ook by iets van die ver­le­de met die leer­ma­te­ri­aal wat meest­al di­gi­taal is. El­ke leer­ling sal ’n skoot­re­ke­naar ont­vang waar­op die no­di­ge sag­te­wa­re en hand­boe­ke reeds ge­laai is.

S­kool­geld is ook min­der per maand as an­der sko­le. Dit sal jou R1 900 per maand kos.

“Son­der sport­vel­de en -fa­si­li­tei­te, hoef ou­ers nie meer s­kool­geld te be­taal om dit in stand te hou nie,” sê Jay Paul, be­sig­heids­be­stuur­der vir Curro Foreshore.

Vol­gens hom sluit die maan­de­lik­se s­kool­geld al­les in, soos die leer­ma­te­ri­aal, hand­boe­ke, sag­te­wa­re en die skoot­re­ke­naar.

— Ross Hill, uit­voe­ren­de hoof van Curro Foreshore

Fo­to: VER­SKAF

Die nu­we Curro Foreshore bied ’n teg­no­lo­gie-ge­dre­we be­na­de­ring om leer­lin­ge voor te be­rei op die di­gi­ta­le era. Dié s­kool maak van­dag sy deu­re in Kaap­stad oop en is heel­te­mal an­ders as die an­der Curro-sko­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.