WP ver­vreem sy on­der­steu­ners en spe­lers

Die Burger - - 1 - S­te­phen­Nell

Vir die laas­te paar we­ke is die groot­ste ge­spreks­punt in Kaap­se rug­by­k­rin­ge die mag­stryd tus­sen ad­mi­nis­tra­teurs en hoe die voor­ma­li­ge S­tor­mers-hulp­af­rig­ter Paul T­reu in daar­die prent­jie in­pas.

Nou vir die goeie nuus (af­han­gend van jou per­spek­tief, na­tuur­lik): Die S­tor­mers kan die sterk­ste span in twee de­ka­des in die veld stoot.

Die span van 2010 was ’n baie goeie een, maar het nie die vas­te voor­spe­lers ge­had om daar­die jaar met die Bulle te kan saam­ge­sels nie.

Nou is daar bie­lies soos Frans Mal­her­be, Wil­co Louw, S­te­ven Kits­hoff, E­ben Et­ze­beth, Pie­ter-S­te­ph du Toit, Siya Ko­li­si en JD S­chic­ker­ling tot hul be­skik­king.

Dit sal my in­der­daad ver­baas as die S­tor­mers, met e­ko­no­mie­se re­a­li­tei­te soos dit tans in rug­by daar­na uit­sien, ooit weer só ’n sterk span sal hê.

Speel dié span na sy po­ten-si­aal – son­der dat hy deur be­se­rings ge­knie­hal­ter word – be­hoort hy onder die aan­spraak­ma­kers vir van­jaar se ti­tel te tel.

Ter­self­der­tyd het die oom­blik van waar­heid ook nou aan­ge­breek in ter­me van hoe woe­lin­ge ag­ter die skerms die span se kan­se op suk­ses kan laat ont­spoor.

Die ge­beu­re voor en ná ver­le­de jaar se ver­kie­sing, wat die doen en la­te van amps­dra­ers in die WP be­tref, boe­sem on­ge­luk­kig geen ver­troue in nie.

Die WP Rug­by­u­nie se nu­we president, Zelt Ma­rais, het sy ter­myn be­gin son­der steun in die “kleed­ka­mer”. Voor die ver­kie­sing was hy ’n voor­stan­der van sa­la­ris­be­snoei­ings – nie juis ’n manier om goeie ver­hou­din­ge met per­so­neel te ves­tig nie.

Daar is ook sterk spra­ke dat hy ’n “uit­voe­ren­de president” wil wees, wat as’t wa­re sal beteken dat die WP se uit­voe­ren­de hoof, Paul Zacks, ir­re­le­vant raak.

In die rook van die oor­log het ge­rug­te só woes be­gin loop oor wie vo­ren­toe die rol­le van di­rek­teur van rug­by en S­tor­mers-af­rig­ter gaan vul, dat spe­lers ook pa­nie­ke­rig be­gin raak het.

Nou is die vol­gen­de vraag wat die im­pak van al dié woe­lin­ge op Ka­pe­naars se en­toe-si­as­me vir hul span gaan wees. Boon­op is dit ’n Wê­reld­be­ker-jaar, waar­in dit ui­ter­aard gaan lol om sei­soen­kaart­jies en lo­sies te ver­koop, weens die min tuis­toet­se.

Daar is van­jaar by­voor­beeld geen Ju­nie-reeks nie en ook net ’n ver­kor­te Rug­by­kam-pi­oen­skap.

Dít gaan el­ke u­nie fi­nan­si­eel nog ver­der op die ag­ter­voet plaas.

Jan en Al­le­man soek goeie nuus en sterk lei­er­skap eer­der as ’n spul rug­by­ba­se wat ba­klei oor wie die af­rig­ter aan­stel.

Daar­die lei­er­skap, eer­der as die stre­we vir mag, be­hoort by Ma­rais te be­gin. Die amp van president bly bit­ter be­lang­rik, om­dat die be­trok­ke per­soon as’t wa­re ’n kul­tuur vir die u­nie be­hoort te kweek. In dié tyd­stip is daar­die kul­tuur ’n ne­ga­tie­we een.

In­teen­deel, die rug­by­pu­bliek dink al hoe meer dat die WP se ba­se ’n spul pa­loe­kas is. En daar is goei­es onder die Kaap­se rug­by­ba­se.

Ma­rais gaan in sy ter­myn die saad­jies vir sta­bi­li­teit en be­ter o­pen­ba­re be­trek­kin­ge moet saai.

In­dien hy hom oor­da­dig met die be­stuur van die sa­ke­vleu­el wil be­moei of dit selfs wil sluit, gaan hy hom teen die po­li­tie­ke e­ko­no­mie van Sui­d­A­fri­kaan­se rug­by vas­loop.

Die wel­stand van ’n u­nie is uit­ein­de­lik af­hank­lik van spe­lers, on­der­steu­ners, dag­per­so­neel en bor­ge.

Om die wen­se van daar­die par­tye te min­ag, of om twy­fel by hul­le te saai, is ’n re­sep om teen ’n snel­le tempo ag­ter­uit te boer. Ma­rais moet dít be­sef.

Die nu­we president ver­dien wel ’n reg­ver­di­ge kans, maar moet leer uit sy er­va­ring van die vroeë dae van sy pre­si­dent­skap.

In ’n i­de­a­le wê­reld be­hoort nie­mand te praat oor wie die sep­ter in ’n u­nie swaai en die mag het om be­slui­te te neem nie.

Die spe­lers móét al­tyd die spil­punt wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.