Al­la­krag­tie, E­S­KOM!

Selfs Cy­ril is ‘ge­skok’

Die Burger - - 1 - Ver­slag­span

Die beurtkrag wat die he­le SuidA­fri­ka Son­dag on­kant be­trap het, is gis­ter s­kie­lik van fa­se 2 tot fa­se 4 ver­skerp en dié nood­be­spa­rings­maat­re­ël kan nog tot A­pril voort­duur.

Dit is die eer­ste keer se­dert 2015 dat fa­se 4-beurtkrag in­ge­stel is. Dit beteken dat 4 000 MW krag be­spaar moes word om die sta­bi­li­teit van die krag­net­werk te ver­se­ker.

K­hu­lu P­ha­si­we, E­s­kom-woord­voer­der, het gis­ter­mid­dag aan die ra­di­o­sta­sie Ja­ca­ran­da FM ge­sê daar is ’n sterk moont­lik­heid van beurtkrag in die vol­gen­de twee maan­de, maar dit beteken nie dat daar el­ke dag beurtkrag gaan wees nie.

P­ha­si­we het op Twit­ter ge­sê “teg­nie­se pro­ble­me” by van sy krag­sta­sies het tot beurtkrag ge­lei.

E­s­kom het gis­ter in ’n ver­kla­ring aan­ge­kon­dig hy het se­dert die og­gend “nog ses” krag­op­wek­kings­een­he­de “ver­loor” en daar­na is die beurtkrag tot fa­se 4 ver­in­stal­le­ring skerp.

Boon­op was daar ’n on­der­bre­king in die A­pol­lo-krag­lyn tus­sen Mo­sam­biek en Suid-A­fri­ka.

Selfs pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa is blyk­baar on­kant be­trap deur die nu­we beurtkrag. Hy het vol­gens EWN in ’n reg­streek­se T­wit­ter­on­der­houd ge­sê “dit was nog­al ’n skok”.

“Daar is be­rig dat ses een­he­de bui­te wer­king is – dit is baie kom­mer­wek­kend, baie ont­stel­lend,” het Ra­map­ho­sa ge­sê.

Fin 24 het be­rig Ra­map­ho­sa het ge­sê hy is “taam­lik kwaad” dat die na­si­o­na­le krag­op­wek­ker so ’n sta­di­um van wan­funk­si­o­na­li­teit be­reik het.

Dié reeks beurtkrag sal die land se e­ko­no­mie so­wat R5 mil­jard per dag kos, het die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik (Ou­ta) vol­gens Bloom­berg ge­sê.

Die krag­ken­ner, skry­wer en uit­ge­wer Chris Yel­land het ’n moont­li­ke re­de vir die kri­sis ver­strek. C­ly­de Ber­ge­mann A­fri­ca (CBZ), ’n ver­na­me diens­ver­skaf­fer aan E­s­kom, is na ver­neem word gis­ter in sa­ke­red­ding ge­plaas, het hy ge­twiet.

EE Pu­blis­hers het op 7 Februarie be­rig dat CBZ nie die Ja­nu­a­rie-sa­la­ris­se van so­wat 400 van sy wer­kers kon be­taal nie.

Wer­kers het be­gin staak by die Me­du­pi- en Ku­si­le-krag­sta­sie, waar CDZ ’n hoof­kon­trak­teur is vir die ont­werp, ver­skaf­fing en van as­ver­wer­kings­stel­sels. Hy is ook ’n diens­ver­skaf­fer by tal­le an­der E­s­kom­krag­sta­sies.

E­s­kom se web­wer­we en selfs die app E­s­komSePush het gis­ter ge­vou onder druk ver­keer van men­se wat hul beurt­kragroos­ters wou bekom.

Die Tshwa­ne-me­tro se beurt­krag­web­werf en Jo­han­nes­burg se Ci­tyPo­wer-web­blad het gis­ter ná die aan­kon­di­ging ge­vries. In­wo­ners van E­kur­hu­le­ni kon ook nie sy beurt­krag­web­blad be­reik nie. Toe E­s­kom se web­werf la­ter weer be­gin werk, het dit aan­ge­dui daar is geen beurtkrag nie.

Natasha Maz­zo­ne, DA-woord­voer­der oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings, het gis­ter ge­sê haar par­ty sal ’n drin­gen­de par­le­men­tê­re de­bat oor die kri­sis aan­vra.

Vol­gens Maz­zo­ne is die werk­lik­heid dat die ANC se “plun­de­ring en dief­stal van staats­geld ons in die don­ker ge­laat het”. – El­vi­ra Wood, Petrus Mal­her­be en L­le­wel­lyn P­rin­ce

Nog ’n be­rig op bl. 12. S­pot­prent bl. 10.

Foto: unsplash

2008:

2006:

2008:

2009:

2014:

2015:

2013:

2015:

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.