Hul­le wil eie vi­deo bring

Die Burger - - 2 -

Die Gup­tas wil hul eie vi­deo by die Zon­do-kom­mis­sie in­dien van die ter plaat­se on­der­soek wat vroe­ër by hul huis in Saxon­wold ge­doen is.

Hul regs­ver­teen­woor­di­ger, Mi­ke Hel­lens, het dié ver­soek gis­ter aan die kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping ge­rig voor­dat met die kruis­on­der­vra­ging van Vy­tjie Men­tor, voor­ma­li­ge ANC-LP, be­gin is.

Men­tor is die eer­ste ge­tuie voor die Zon­do-kom­mis­sie wat onder kruis­on­der­vra­ging ge­neem word.

Sy het in Au­gus­tus onder meer ge­tuig oor haar be­soek aan die Gup­ta-huis waar sy glo die pos van mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings aan­ge­bied is.

A­jay Gup­ta het glo ge­sê sy kan dié pos kry as sy die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) se roe­te tus­sen Jo­han­nes­burg en Moem­bai kan­sel­leer so­dat Jet Air­ways, ’n Gup­ta-maat­skap­py, baat daar­by kon vind.

Vol­gens Hel­lens kan haar ge­loof­waar­dig­heid na aan­lei­ding van die vi­de­o­ma­te­ri­aal waar­oor hul­le be­skik in twy­fel ge­trek word. Daar­op kan haar “ge­sigs­uit­druk­kings” en “ge­brek aan woor­de” glo ge­sien word.

Daar is ook twee an­der vi­deo’s – op sel­fo­ne ge­neem deur Men­tor self en deur die on­der­soe­kers. Sy het die on­der­soe­kers in De­sem­ber ná haar ge­tui­e­nis na die Gup­tas se huis ver­ge­sel.

Die fa­mi­lie se vi­deo van die klop­jag is deur ’n pro­fes­si­o­ne­le vi­de­o­graaf ge­neem.

Ad­junk­hoof­reg­ter Ray­mond Zon­do, voor­sit­ter, het ge­sê die kom­mis­sie se on­der­soek­span moet na die Gup­tas se vi­deo kyk om te be­paal of daar e­ni­ge ver­skil­le is tus­sen daar­die weer­ga­we en die an­der par­tye s’n.

Hy sal daar­na oor die toe­laat­baar­heid daar­van be­slis.

Hel­lens het ook ge­sê hy wil dit weer op re­kord plaas dat die Gup­tas van die reg ont­neem is om Men­tor te kruis­on­der­vra. Zon­do het hul ver­soek daar­oor ver­le­de jaar van die hand ge­wys om­dat hul­le in die bui­te­land is en wei­er om te­rug te kom om voor die kom­mis­sie te ver­skyn.

Men­tor het gis­ter ge­sê dit voel vir haar of haar ge­loof­waar­dig­heid aan­ge­val word.

Vol­gens Men­tor het die feit dat sy ’n fluit­jie­bla­ser ge­word het ’n groot tol van haar ge­ëis.

Sy wil graag klaar­kry en huis toe gaan “om te gaan bid dat die kom­mis­sie sy werk klaar­maak”.

Adv. Mahla­pe Sel­lo, ’n ge­tui­e­nis­lei­er van die kom­mis­sie, het Men­tor uit­ge­vra oor se­ke­re as­pek­te van haar ge­tui­e­nis voor­dat sy deur Du­du­za­ne Zu­ma, oud­pres. Ja­cob Zu­ma se seun, en Fa­na Hlong­wa­ne, ’n sa­ke­man, se regs­ver­teen­woor­di­gers kruis­on­der­vra word.

Vol­gens Sel­lo het Men­tor ge­tuig dat sy Zu­ma jr. en al drie Gup­ta­broers by ’n be­leg­gings­kon­fe­ren­sie in Bei­jing, C­hi­na, ont­moet het. Maar so­wel die SAL as die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke se re­kords dui daar­op dat A­tul Gup­ta nie toe in die bui­te­land was nie.

Men­tor het ge­ant­woord dat sy die lug­diens en die staats­de­par­te­ment se re­kords nie ver­trou nie.

Sy is la­ter ook deur Sel­lo daar­op ge­wys dat geen­een van die be­skry­wings wat sy van die Gup­tas se huis ge­gee het la­ter deur die on­der­soe­kers be­ves­tig kon word nie.

Haar ver­weer was dat die on­der­soek­span se op­drag te eng was.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.