Geld vir nu­we di­rek­to­raat ‘be­spreek’

Die Burger - - 2 - P­hil­da­ Es­sop

“Voort­du­ren­de ge­sprek­ke” vind plaas oor die fi­nan­sie­ring van die nu­we di­rek­to­raat in die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) wat pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa ver­le­de week in sy staats­re­de aan­ge­kon­dig het.

Dit was gis­ter by na­vraag die re­ak­sie van Max M­pu­za­na, me­di­a­ska­kel­be­amp­te van die mi­nis­te­rie van jus­ti­sie, oor die fi­nan­sie­ring van die nu­we en­ti­teit.

“Daar is voort­du­ren­de ge­sprek­voe­ring in dié ver­band. Dit sal eg­ter voor­ty­dig wees om nou iets daar­oor te sê.”

’n Vol­le­di­ge in­lig­ting­ses­sie sal ge­hou word sodra al die no­di­ge pro­ses­se af­ge­han­del is, het hy op vrae oor die fi­nan­sie­ring van die di­rek­to­raat ge­sê.

Dit kom nadat Sun­day Ti­mes be­rig het dat Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van jus­ti­sie, van­dees­week vir Ti­to M­bo­we­ni, mi­nis­ter van finansies, gaan na­der vir geld om die een­heid op die been te bring. M­bo­we­ni le­wer vol­gen­de week sy be­gro­tings­re­de in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring.

Ra­map­ho­sa het in sy staats­re­de die tot­stand­ko­ming van die een­heid soort­ge­lyk aan die des­tyd­se S­ker-pi­oe­ne aan­ge­kon­dig. Hy het ge­sê daar is met adv. S­ha­mi­la Ba­to­hi, nu­we na­si­o­na­le di­rek­teur vir o­pen­ba­re ver­vol­ging (NDOV), saam­ge­stem dat daar ’n drin­gen­de be­hoef­te is om ’n on­der­soek­di­rek­to­raat in die NDOV se kan­toor tot stand te bring wat op erns­ti­ge kor­rup­sie en ver­wan­te sa­ke sal fo­kus.

Ra­map­ho­sa het ge­sê hy sal bin­ne­kort ’n pro­kla­ma­sie uit­vaar­dig wat die nu­we di­rek­to­raat se spe­si­fie­ke op­drag uit­een­sit. Die di­rek­to­raat sal in die breë fo­kus op die ge­tui­e­nis wat voor die Zon­do-kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping, as­ook an­der kom­mis­sies en tugon­der­soe­ke, aan die lig ge­kom het. Dit sal pri­o­ri­teit­sa­ke vir on­der­soek en ver­vol­ging i­den­ti­fi­seer.

Adv. G­lyn­nis Breytenbach, DA-LP, het in­tus­sen ge­sê hoe­wel die aan­kon­di­ging oor die nu­we on­der­soek­di­rek­to­raat baie wel­kom is, gaan dit nie ver ge­noeg om die soort per­ma­nen­te on­af­hank­li­ke on­der­soe­ken­de ka­pa­si­teit te her­stel wat vroe­ër be­staan het nie.

“Dit gaan nie ver ge­noeg nie. Dit wek net die in­druk dat die mis­luk­ken­de ANC erns­tig daar­oor is om kor­rup­sie te be­kamp.”

Sy wys daar­op dat Ra­map­ho­sa in­ge­vol­ge die Wet op die Na­si­o­na­le Ver­vol­gings­ge­sag die on­der­soek­di­rek­to­raat e­ni­ge tyd kan ont­bind – by­voor­beeld wan­neer dit die R500 000sken­king wil on­der­soek wat Ga­vin Watson, uit­voe­ren­de hoof van Bo­sa­sa, aan sy ver­kie­sings­veld­tog ge­maak het.

Adv.­ G­lyn­nisB­rey­ten­bach

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.