Ma­le­ma,­Gord­han­se­saak­ver­wys­na­hoog­ge­regs­hof

Die Burger - - 2 - – I­sa­bel Ven­ter

Die ge­skil tus­sen die lei­ers­korps van die EFF en Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, is gis­ter na die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg ver­wys.

Ju­li­us Ma­le­ma, EFF-lei­er, en Floyd S­hi­vam­bu, ad­jun­klei­er, be­vraag­te­ken die grond­wet­lik­heid van die Wet op die Be­vor­de­ring van Ge­lyk­heid en die Voor­ko­ming van On­bil­li­ke Dis­kri­mi­na­sie.

Gord­han het ver­le­de jaar ’n klag teen hul­le by die ge­lyk­heids­hof in­ge­dien. Dit hou ver­band met o­pen­ba­re uit­la­tings wat Gor­dhan meen neer­kom op ’n oor­tre­ding van art. 10 van dié wet deur­dat dit “dui­de­lik daar­op ge­mik was om kren­kend te wees, ge­weld aan te hits en haat te be­vor­der en dus op die haat­spraak neer­kom soos in die wet uit­een­ge­sit word”.

Adv. Tem­be­ka Ng­cu­kai­to­bi, na­mens Ma­le­ma en S­hi­vam­bu, het by hul vo­ri­ge hof­ver­sky­ning ge­vra dat die saak na die hoog­ge­regs­hof oor­ge­plaas word. Hy het aan­ge­voer dat art. 10 on­grond­wet­lik is.

Land­dros Na­sin Be­ha­rie het gis­ter in die ge­lyk­heids­hof in Jo­han­nes­burg ge­sê daar is “gro­ter kwes­sies wat uit­ge­klaar moet word” en dat ’n land­dros­hof geen ju­ris­dik­sie het om oor die grond­wet­lik­heid van wet­ge­wing te be­slis nie.

’n Da­tum moet nog vas­ge­stel word vir die ver­hoor in die hoog­ge­regs­hof.

Foto:­ AARON­ DUBE

Ju­li­us­ Ma­le­ma,­ lei­er­ van­ die­ EFF,­ enFloyd­ S­hi­vam­bu,­ sy­ ad­junk.­ ­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.