A­fri­ka­ners bou nou eie mo­nu­men­te

Die Burger - - 3 - Charles S­mith

Die FAK het be­gin met ’n pro­jek om drie nu­we mo­nu­men­te te bou wat A­fri­ka­ners self sal fi­nan­sier, net soos die Vrou­e­mo­nu­ment en die Steyn-beel­de des­tyds in Bloem­fon­tein ge­bou is.

Die drie beel­de is:

■ Die Pen­kop, wat dalk by Doorn­kloof in die Vry­staat op­ge­rig gaan word;

■ Sorg, wat ’n kamp­sus­ter in ’n kon­sen­tra­sie­kamp uit­beeld en wat 13 Ok­to­ber in I­re­ne-kamp ont­hul word; en

■ Toe­koms­ar­gi­tek, die N.J. van der Mer­we-beeld wat Vry­dag by die FAK se hoof­kan­toor in P­re­to­ria ont­hul is.

Dr. Da­nie Lang­ner, be­stu­ren­de di­rek­teur van die FAK, sê die beel­de word vir ’n “nu­we ge­ne­ra­sie” A­fri­ka­ners op­ge­rig en kyk na die toe­koms, nie na die ver­le­de nie.

Die FAK gaan eg­ter nie hieroor met die re­ge­ring in ’n ge­veg wees nie. As beel­de moet skuif, soos die M.T. Steyn-beeld van die kam­pus van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat, doen hul­le dit. Maar die klem is om nu­we beel­de te bou en koers­wy­sers vir die toe­koms te skep waar­op die A­fri­ka­ner trots is. “Dit is ’n sto­rie van hoop. Ons is steeds hier, ons gaan nie weg nie.”

Deur­dat A­fri­ka­ners self geld s­kenk vir hul beel­de, neem hul­le ei­e­naar­skap van hul ge­skie­de­nis.

Kin­ders kan dan een­dag sê hul­le was deel van die ont­staan van die beel­de.

Al­te­saam 1 300 kin­ders gaan die o­pe­ning van die beeld in die I­re­ne-kamp by­woon, waar 1 300 kin­ders dood is. A­fri­ka­ner-seuns word ook ge­soek om die o­pe­ning van die Pen­kop-beeld by te woon.

Die FAK het as deel van sy 90ste ver­jaar­dag ’n ge­skie­de­nis­fonds be­kend ge­stel met die doel om A­fri­ka­ner-ge­skie­de­nis te be­vor­der.

Lang­ner sê die fonds is nie ’n “teen-fonds” nie, maar ’n “vi­r­fonds”.

Die doel van die fonds is die be­vor­de­ring van A­fri­ka­ner-ge­skie­de­nis, die her­stel en be­wa­ring van be­staan­de A­fri­ka­ner-mo­nu­men­te,

die bou van nu­we mo­nu­men­te om die ge­skie­de­nis te vier en die on­der­steu­ning van ge­meen­skap­pe en kul­tuur­or­ga­ni­sa­sies met ge­skie­de­nis­pro­jek­te in hul om­ge­wing.

Dit sal ook die uit­bou van die in­ter­net­mu­seum vir A­fri­ka­ner­ge­skie­de­nis be­hels, as­ook om onder meer by ge­skie­de­nis­na­vor­sing, pu­bli­ka­sies en kon­fe­ren­sies be­trok­ke te wees.

■ Die N.J. van der Mer­we-beeld is Vry­dag as deel van die FAK se 90ste be­staans­vie­ring be­kend ge­stel. Van der Mer­we se klein­seun, die ge­we­se Springbok-kap­tein T­heuns S­tof­berg, en sy na­sa­te het dit by­ge­woon. Van der Mer­we was ook die eer­ste hoof­lei­er van Die Voor­trek­kers.

Dr. Da­nie Lang­ner (links), be­stu­ren­de di­rek­teur van die FAK, se boek, Houkoers, oor dr. N.J. van der Mer­we het as in­spi­ra­sie ge­dien vir die nu­we brons­beeld van die eer­ste hoof­lei­er van Die Voor­trek­kers wat by die FAK se hoof­kan­toor in P­re­to­ria in­ge­wy is. Van links is Lang­ner, prof. Da­nie Goo­sen, voor­sit­ter van die FAK, en Jacques M­ül­ler, die beeld­hou­er. Die beeld se ti­tel is Toe­koms­ar­gi­tek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.