Be­slag­ge­lê­op­vals­‘Hit­ler-skil­de­rye’

Die Burger - - 5 -

Vyf­ skil­de­rye­ wat­ glo­ ver­val­sings­ is­ van­wer­ke­ deur­ die­ Na­zi-lei­er,­ A­dolf­ Hit­ler,­ isSa­ter­dag­ op­ ’n­ vei­ling­ in­ Duits­land­ aan­ge­bied,maar­ nie­ ver­koop­ nie.

Die­ vei­ling­ is­ in­ Neu­ren­berg­ ge­hou.­ ­ On­der­soe­kers­ het­ drie­ dae­ voor­ die­vei­ling­ be­slag­ ge­lê­ op­ 63­ an­der­ skil­de­ry­e­wat­ aan­ Hit­ler­ toe­ge­dig­ word,­ maar­ wat­ver­moe­de­lik­ ver­vals­ is,­ be­rig­ ABC.

Daar­ is­ geen­ bod­ op­ Sa­ter­dag­ se­ vei­ling­ge­maak­ nie.

Die­ BBC­ be­rig­ dat­ die­ kuns­wer­ke­ ge­te­ke­nis­ “AH”­ of­ “A­ Hit­ler”.

’n­ On­der­soek­ is­ be­gin­ teen­ on­ge­ï­den­ti­fi­seerd­e­in­di­vi­due­ wat­ ver­moe­de­lik­ do­ku­men­te­ver­vals­ het,­ en­ weens­ po­ging­tot­ be­drog,­ het­ An­tjie­ Ga­briels-Gor­sol­ke,hoof­aan­kla­er­ van­ Neu­ren­berg-F­ürth,­ aan­AFP­ ge­sê.

Sy­ het­ aan­ The Gu­ar­di­an ge­sê­ as­ die­skil­de­rye­ ver­val­sings­ is,­ sal­ hul­le­ pro­beer­vas­stel­ wie­ wat­ in­ die­ ei­e­naar­skaps­ket­ting­ge­weet­ het.

Een van die “Hit­ler-skil­de­rye”. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Foto:­GETTY­IMAGES

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.