Dam­vlak­ke daal aan­sien­lik

Die Burger - - 7 - Mal­her­be Nie­na­ber

Dam­vlak­ke in die Wes-Kaap het die af­ge­lo­pe week aan­sien­lik ge­daal. Van die groot­ste dam­me wat wa­ter aan Kaap­stad voor­sien se vlak het met selfs meer as twee per­sen­ta­sie­pun­te ge­daal.

Gis­ter was die ge­mid­del­de vlak van die pro­vin­sie se dam­me op 45,07% teen­oor 46,68% ’n week ge­le­de en net 22,62% ’n jaar ge­le­de.

Die vlak van Kaap­stad se dam­stel­sel het van 58,36% tot 56,89% af­ge­neem, ver­ge­le­ke met 24,52% ’n jaar ge­le­de.

Kaap­stad se ge­mid­del­de wa­ter­ge­bruik het die af­ge­lo­pe week met 19 mil­joen li­ter tot 633 mil­joen li­ter per dag ge­styg. Krag­tens vlak­drie-wa­ter­be­per­kings is die daag­lik­se mik­punt vir ge­bruik onder 650 mil­joen li­ter.

Die T­hee­wa­ters­kloof­dam, die Wes-Kaap se groot­ste op­gaar­dam, se vlak het van 45,28% tot 44,13% ge­daal; 5,9 mm re­ën is die voor­af­gaan­de se­we dae daar ge­meet. ’n Jaar ge­le­de was die T­hee­wa­ters­kloof­dam se vlak op net 11,74%.

Ver­der het die Be­ne­de-S­teen­bras­dam se vlak van 58,02% tot 55,54% af­ge­neem en die Vo­ël­vlei­dam van 73,23% tot 71,53%.

Die Ber­g­ri­vier­dam se vlak het van 81,03% tot 78,83% ge­daal en die Wem­mers­hoek­dam s’n van 69,46% tot 67,48%.

By die Buf­fel­jags­dam na­by S­wel­len­dam is 35,2 mm re­ën ge­meet en het die vlak van 81,21% tot 92,41% ge­styg.

In die noord­wes­te van die pro­vin­sie het die Clan­wil­li­am­dam se vlak van 50,66% tot 46,35% af­ge­neem. ’n Jaar ge­le­de was dit op 13,16%.

In die Ka­roo bly die dam­vlak­ke ui­ters laag. Lig­te re­ën­val is die voor­af­gaan­de week by som­mi­ge dam­me aan­ge­te­ken.

An­ton B­re­dell, LUR vir plaaslike re­ge­ring, om­ge­wing­sa­ke en ont­wik­ke­lings­be­plan­ning, sê hoe­wel die on­lang­se re­ën iet­wat ver­lig­ting vir de­le van die Ka­roo ge­bring het, is dit nie ge­noeg om die droog­te te b­reek nie.

“In De­sem­ber kry Beau­for­tWes gewoonlik so­wat 28 mm re­ën en in Ja­nu­a­rie so­wat

20 mm. Die af­ge­lo­pe De­sem­ber het die dorp 0 mm re­ën ge­had, met 2 mm in Ja­nu­a­rie.

“In die al­ge­meen bly die Ka­roo ui­ters droog, maar an­der ge­bie­de se dam­vlak­ke is ook la­er na­ma­te ons herfs na­der. Ho­pe­lik sal ons nog ’n sei­soen van goeie win­ter­re­ën­val hê.”

Die Gam­ka­dam na­by Beau­for­tWes se vlak het van 1,81% tot 2% ge­styg en 1 mm re­ën is ge­meet.

By die S­tomp­drift­dam na­by Oudts­hoorn is 3,2 mm re­ën ge­meet en het die vlak van 10,49% tot 10,34% ge­daal.

Die Kam­ma­nas­sie­dam tus­sen Oudts­hoorn en Dys­sels­dorp se vlak het van 2,97% tot 2,87% af­ge­neem.

In die Suid-Kaap is lig­te re­ën by dam­me ge­meet en het som­mi­ge dam­vlak­ke ge­styg.

By die Tuin­roe­te­dam na­by Ge­or­ge is 10 mm re­ën aan­ge­te­ken en het die vlak van 80,07% tot 81,04% toe­ge­neem.

By Dui­wen­hoks­dam na­by Hei­del­berg is 7 mm ge­meet, ter­wyl die vlak van 40,66% tot 37,86% ge­daal het.

Die Roode­fon­t­ein­dam na­by P­let­ten­berg­baai se vlak het van 96,53% tot 96,21% ge­daal en

2 mm re­ën is ge­meet.

Die Haar­lem­dam suid van U­ni­on­da­le se vlak het van 83,28% tot 83,18% ge­daal en

2,2 mm re­ën is ge­meet.

By die Wol­we­dans­dam na­by Mos­sel­baai is 1,8 mm re­ën ge­meet en het die vlak van 67,89% tot 69,75% ge­styg.

Gis­ter om 08:00 het die Sui­d­A­fri­kaan­se Weer­diens die vol­gen­de re­ën­val­sy­fers oor die voor­af­gaan­de 24 uur ge­meet:

■ Wes-Kaap: 24 mm op S­wel­len­dam, 13 mm op Wit­fon­tein, Ge­or­ge, 12 mm op Ty­ger­hoek, 7 mm op Swart­ri­vier, Prins Albert, 4 mm op Knys­na, 3 mm op P­let­ten­berg­baai, 2 mm op Ri­vers­dal en 1 mm op Gra­bouw en Ro­bert­son.

■ Oos-Kaap: 45 mm op Graaf­fRei­net, 33 mm op Port St. Johns, 30 mm op El­li­ot, 23 mm op Buf­fels­fon­tein, 20 mm op Ui­ten­ha­ge, 18 mm op Kof­fie­baai, 16 mm in Oos-Lon­den, 11 mm in Port E­li­za­beth, 6 mm op A­li­wal-Noord, 4 mm op Cra­dock, 3 mm op Kaap St. Fran­cis, 2 mm op Bark­ly-Oos, B­his­ho, Qu­een­stown en T­sitsi­kam­ma en 1 mm op Fort Beau­fort.

Son­dag om 08:00 is die vol­gen­de re­ën­val­sy­fers vir die voor­af­gaan­de 24 uur ge­meet:

■ Wes-Kaap:

9 mm op Laings­burg, 2 mm op Her­ma­nus en 1 mm op E­lim.

■ Oos-Kaap: 15 mm op Qu­een­stown, 6 mm op Fort Beau­fort, 5 mm op Kof­fie­baai en Cra­dock.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.