Son­krag-ont­sou­ting: Aan­leg ’n eer­ste in SA

Die Burger - - 7 - Jackie Kru­ger

Suid-A­fri­ka se eer­ste son­krag­aan­ge­dre­we ont­sou­tings­aan­leg is gis­ter in Wit­sand ge­o­pen.

Die aan­leg is deur die Hes­se­qua-mu­ni­si­pa­li­teit ge­bou en die kos­te van meer as R8 mil­joen is deur die Wes-Kaap­se pro­vin­si­a­le re­ge­ring en die Fran­se re­ge­ring ge­fi­nan­sier.

Gis­ter se ver­rig­tin­ge is by­ge­woon deur hoog­ge­plaas­tes en be­lang­heb­ben­des soos dr. I­van Mey­er, Wes-Kaap­se LUR vir finansies, prof. Er­win S­chwel­la van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, Chris­to­pher Far­naud, Frank­ryk se am­bas­sa­deur in Suid-A­fri­ka, en Grant Ridd­les, Hes­se­qua se bur­ge­mees­ter.

Die aan­leg is ’n hi­brie­de aan­leg wat Osmosun-teg­no­lo­gie ge­bruik wat deur die Fran­se maat­skap­py Mas­ca­ra Re­ne­wa­ble Wa­ter ont­wik­kel is.

Dit word in Suid-A­fri­ka deur TWS-Turn­key Wa­ter So­lu­ti­ons, sy ven­noot, be­mark.

Die aan­leg werk met son­krag so­wel as e­lek­tri­si­teit. Dit sal daag­liks 100 ki­lo­li­ter vars wa­ter met be­hulp van son­krag le­wer en moont­lik ook saans met e­lek­tri­si­teit.

Die maat­skap­py het vroe­ër ge­sê die teg­no­lo­gie is die wê­reld se eer­ste tru-os­mo­se-ont­sou­ting met son­krag en is daar­op ge­mik om wa­ter aan kus­ge­meen­skap­pe te voor­sien.

Deur die jaar is Wit­sand se wa­ter­ver­bruik so­wat 250 ki­lo­li­ter per dag, maar in die va­kan­sie­tyd ver­dub­bel dit tot so­wat 500 ki­lo­li­ter per dag.

Die aan­leg se produksie kan in die va­kan­sie met be­hulp van e­lek­tri­si­teit tot 300 ki­lo­li­ter per dag ver­meer­der word.

Mey­er het gis­ter op sy Fa­ce­book-blad ge­skryf die aan­leg is die re­sul­taat van in­no­ve­ring, ven­noot­skap­pe en teg­no­lo­gie.

Hy sê ook kli­maats­ver­an­de­ring is ’n werk­lik­heid.

‘‘

Die aan­leg sal daag­liks 100 ki­lo­li­ter vars wa­ter le­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.