‘ ’n Ramp eer­der as ’n oor­win­ning’

Die Burger - - 7 - E­li­se Tem­pel­hoff

To­tal se ont­dek­king van ’n gas­kon­den­saat aan die Suid-Kaap­se kus is eer­der ’n ramp vir die om­ge­wing as ’n oor­win­ning wat ge­vier moet word.

So het Me­li­ta S­tee­le, be­stuur­der van G­reen­pe­a­ce A­fri­ca se een­heid vir kli­maat en e­ner­gie, gis­ter ge­sê.

S­tee­le be­skou To­tal se eks­plo­ra­sie in die diep­see, so­wat 175 km van Mos­sel­baai af, as on­ver­ant­woor­de­lik.

Sy sê die vol­ge­houe ver­bran­ding van fos­siel­brand­stow­we soos o­lie en gas is ver­nie­ti­gend vir die kli­maat en is die di­rek­te oor­saak van ka­ta­stro­fie­se aard­ver­hit­ting wat nie net spe­sies laat uit­sterf nie, maar ook an­der na­tuur­ram­pe, soos droog­tes en vloe­de, tot ge­volg het.

Sy sê vol­gens Na­sa was 2018 die vier­de warm­ste jaar se­dert boek­hou­ding van tem­pe­ra­tu­re in die middel van die 19de eeu be­gin het.

Dit is een van die re­des waar­om maat­skap­pye en re­ge­rings moet sorg dat fos­siel­brand­stow­we in die grond bly.

“’n Boor­de­ry vir o­lie en gas in die diep­see is vol ri­si­ko’s en hou ge­wel­di­ge ne­ga­tie­we ge­vol­ge vir ve­ral see­le­we en die o­se­aan­vloer in,” sê sy.

To­tal se Brul­pad­da-pro­jek is deel van oud­pres. Ja­cob Zu­ma se O­pe­ra­sie P­ha­ki­sa, wat hy in 2014 aan­ge­kon­dig het, vol­gens S­tee­le.

Ver­skeie maat­skap­pye, onder meer Sa­sol, die I­ta­li­aan­se o­lie­reus ENI, die A­me­ri­kaan­se ExxonMo­bil, A­na­dar­ko, die Noor­se S­ta­toil en ver­skeie an­der in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­py het reeds eks­plo­ra­sie­blok­ke reg rond­om die Suid-A­fri­kaan­se kus ont­vang om na o­lie en gas te soek.

S­tee­le het haar te­leur­stel­ling daar­oor uit­ge­spreek dat pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa To­tal in sy staats­re­de ver­le­de Don­der­dag ge­prys het vir sy ont­dek­king van die gas­kon­den­saat.

Vol­gens S­tee­le is sy nie be­wus van e­ni­ge om­ge­wings­im­pak­stu­die wat To­tal in dié ver­band on­der­neem het nie.

To­tal het nie gis­ter op na­vrae ge­re­a­geer nie.

Na­vrae aan die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke oor wie ver­ant­woor­de­lik is vir die goed­keu­ring van im­pak­stu­dies, is na die de­par­te­ment van mi­ne­ra­le bron­ne ver­wys.

Ay­an­da S­he­zi, woord­voer­der van die de­par­te­ment, het ge­sê e­nig­ie­mand wat in­sae in To­tal se om­ge­wings­im­pak­stu­dies wil hê, moet die Wet op die Be­vor­de­ring van Toe­gang tot In­lig­ting (Paia) ge­bruik.

S­tee­le het in re­ak­sie hier­op ge­sê dit is on­ge­hoord dat om­ge­wings­im­pak­stu­dies en goed­keu­ring vir sul­ke pro­jek­te nie in die o­pen­ba­re do­mein is nie.

“Dit is ab­so­luut ab­surd dat die sa­me­le­wing Paia moet ge­bruik om in­lig­ting oor be­dry­wig­he­de in sy eie o­se­aan te kry.

“Rooi lig­te be­hoort te flik­ker, want dit k­link a­sof die re­ge­ring nie do­ku­men­te met be­lang­heb­ben­des wil deel nie,” meen S­tee­le.

To­tal se boor­to­ring in die Brul­pad­da-gas­veld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.