Bai­ley kry ge­sog­te Fran­se kul­tuur­prys

Die Burger - - 8 - Kuns­re­dak­sie B­rett Bai­ley

B­rett Bai­ley, die Suid-A­fri­kaan­se dra­ma­turg en te­a­ter­skep­per wie se werk wyd in Eu­ro­pa, Aus­tra­lië, A­fri­ka en La­tyns-A­me­ri­ka op­ge­voer is, ont­vang op 12 Februarie Frank­ryk se be­lang­rik­ste kul­tuur­prys.

Die me­dal­je van die C­he­v­a­lier des Arts et des Let­tres (rid­der van die or­de van kuns en let­te­re) gaan in Kaap­stad deur die Fran­se am­bas­sa­deur, Chris­to­phe Far­naud, aan hom oor­han­dig word.

Hoe­wel Bai­ley, ar­tis­tie­ke di­rek­teur van die te­a­ter­maat­skap­py T­hi­rd Wor­ld Bun­fig­ht, hom be­moei met vraag­stuk­ke ra­ken­de A­fri­ka, vind sy werk ook in­ter­na­si­o­naal aan­klank.

Sanc­tu­a­ry, wat han­del oor die mi­gran­te­kri­sis, is in 2017 en 2018 wyd in Eu­ro­pa op­ge­voer.

Hy is ook be­kend vir die te­a­ter­stuk­ke Exhi­bit A en Exhi­bit B, wat han­del oor die uit­bui­ting van swart men­se as ver­toon­stuk­ke in Eu­ro­pa ge­du­ren­de die ko­lo­ni­a­le tyd­perk. Die wer­ke is in ver­skeie ste­de in Eu­ro­pa op­ge­voer en het dik­wels tot om­stre­den­heid en drif­ti­ge de­bat­voe­ring in die me­dia ge­lei. Men­se het ook pro­tes aan­ge­te­ken.

Sy jong­ste werk, ’n mu­siek­te­a­ter­stuk ge­ti­teld Samson, word vroeg in Maart op die US Woord­fees op­ge­voer. Hy smee daar­voor krag­te saam met die cho­re­o­graaf Vin­cent Mant­soe en die kom­po­nis S­ha­ne Cooper.

Bai­ley is be­ne­wens te­a­ter­skep­per ook ’n ont­wer­per, re­gis­seur en in­stal­la­sie-kuns­te­naar.

Die Suid-A­fri­kaan­se kuns­te­naars wat voor­heen hier­die ver­e­ring ont­vang het, is die mu­si­kant en brug­bou­er John­ny C­legg (1991), die vi­su­e­le kuns­te­naar Wil­li­am Ken­trid­ge (2013), die dan­ser en cho­re­o­graaf G­re­go­ry Ma­qo­ma (2017) en die vi­su­e­le kuns­te­naar Za­ne­le Mu­ho­li (2017).

Bai­ley het reeds tal­le pry­se vir sy werk ont­vang, in­slui­tend die goue me­dal­je op die vier­jaar­lik­se Praag­se kuns­te­fees in 2007.

Hy was van 2008 tot 2011 die ku­ra­tor van die kuns­te­fees In­fecting the Ci­ty in die Kaap­stad­se mid­de­stad.

In ’n me­di­a­ver­kla­ring oor die ver­e­ring word die am­bas­sa­deur soos volg aan­ge­haal; “Bai­ley is ’n re­vo­lu­si­o­nê­re re­gis­seur wat die tra­di­si­o­ne­le gren­se af­ge­breek het en te­a­ter na die stra­te van Kaap­stad ge­bring het met die In­fecting the Ci­ty­fees. Sy o­pe­ra Ma­cbeth, die te­a­ter­stuk Sanc­tu­a­ry, op­ge­dra aan mi­gran­te, en Exhi­bit B, waar­in hy mens­li­ke ‘die­re­tui­ne’ ge­du­ren­de die ko­lo­ni­a­le tyd­perk aan die kaak stel, is mees­ter­stuk­ke van die uit­voe­ren­de kuns.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.