Kie­skoors is hoog, vol­op op­sies vir on­se­ker kie­sers

Die Burger - - 10 -

Met die ver­kie­sings­da­tum vas­ge­pen vir 8 Mei en par­tye wat hul ma­ni­fes­te be­kend ge­stel het, b­reek die sei­soen van kies­be­lof­tes aan. Vol­gens die Ver­kie­sings­kom­mis­sie het so­wat 285 par­tye, in­slui­ten­de 84 nu­wes, hul­le vir die ver­kie­sing ge­re­gis­treer en is daar na­ge­noeg 21,5 mil­joen kie­sers op die kie­sers­lys.

Oor die ko­men­de maan­de gaan die par­tye voluit na kie­sers se krui­sies vry, hul eie lof be­sing en hul op­po­nen­te se ver­dien­ste ver­dag pro­beer maak.

Kies­be­lof­tes, ver­dig­sels, wens­lys­te, hef­ti­ge ver­oor­de­ling van me­nings­op­na­mes waar­van die uit­slae nie met par­tye se pro­jek­sies strook nie, sleg­sê­praat­jies en vlerk­sle­pe­ry (met die oog op ko­a­li­sies) gaan vol­op wees.

Te mid­de van kie­skoors k­link die stem­me toe­ne­mend op, ook in brie­we­ko­lom­me, van kie­sers wat sê hul­le weet nie vir wie om te stem nie.

Soos ver­wag kan word, soek kie­sers na ’n par­ty wat hul be­lan­ge die bes­te kan dien. Vir baie is dit in 2019 by ge­brek aan ’n klink­kla­re voor­keur­par­ty eer­der ’n keuse vir wie om nié te stem nie.

Of hul­le oor­weeg na ge­lang van be­hoef­te ver­skil­len­de stem­me op na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le vlak. Dit sou geld vir die­ge­ne wat nie weet hul­le gaan be­slis vir, sê nou maar, die ANC, DA, EFF of VF Plus stem nie.

Vir som­mi­ge sou dit ’n keuse tus­sen die ANC en die EFF of vir an­de­re ’n keuse tus­sen die ANC of die DA kon beteken. Daar is ook die­ge­ne vir wie dit sou kon lê tus­sen die DA of die VF Plus.

St­rug­gle-lo­ja­li­teit, ont­nug­te­ring, as­pi­ra­sies, vre­se, be­lan­ge­po­li­tiek en aan­klank by die lei­er is fak­to­re ter oor­we­ging. Hoe­wel kie­sers be­hoort te ont­hou ’n lei­er en sy par­ty is nie te skei nie.

Die e­ko­no­mie, grond­kwes­sie, kor­rup­sie en staat­skaping (in­slui­ten­de on­der­soe­ke daar­na), werk­loos­heid, ar­moe­de en diens­le­we­ring is van die kwes­sies wat kie­sers in hul keuse be­hoort te oor­weeg. Som­mi­ges vind aan­klank by die ras­kaart.

In­dien kie­sers hul­le deur de­mo­kra­tie­se waar­des laat rig, speel mens­waar­dig­heid, ge­lyk­be­reg­ti­ging, die op­per­ge­sag van die Grond­wet, ver­bin­te­nis tot ’n reg­staat en ge­meen­skap­li­ke bur­ger­skap ’n rol. Hoof­saak is dat hul­le ’n vrye stem­keu­se het.

En dit gaan uit­oe­fen eer­der as om weg te bly op 8 Mei wan­neer die mees be­trou­ba­re me­nings­op­na­me van el­ke vyf jaar weer plaas­vind.

■ Gaan kyk el­ke dag na “’n Goue Oue uit F­red se pen” by www.die­bur­ger.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.