He­le U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch is nou En­gels

Die Burger - - 11 -

Dr. A­del­bert S­choltz, So­mer­set-Wes

Le­o­pold S­choltz se di­ag­no­se van die stand van A­fri­kaans aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (07.02) slaan die spy­ker op die kop.

Ek is ’n trot­se oud-Ma­tie. Tus­sen 2008 en 2012 het ek in die u­ni­ver­si­teits­raad ge­dien en se­dert 2013 dien ek in die In­s­ti­tu­si­o­ne­le Forum (IF), onder meer as on­der­voor­sit­ter. Daar­be­ne­wens was ek drie jaar lank lid van die se­naat se na­vor­sing­se­tiek­ko­mi­tee. Ek het dus oor die af­ge­lo­pe de­ka­de dik­wels op die kam­pus ge­kom.

In dié tyd was dit op­merk­lik dat A­fri­kaans stel­sel­ma­tig ver­dwyn het en ’n in­s­ti­tu­si­o­ne­le kul­tuur van En­gels oor­ge­neem het. A­fri­kaans­spre­ken­de per­so­neel­le­de praat selfs dees­dae En­gels met me­kaar. Al­le do­ku­men­ta­sie wat ek ont­vang, is een­ta­lig En­gels en geen woord A­fri­kaans word meer op ver­ga­de­rings ge­be­sig nie.

Op ’n ver­ga­de­ring van die uit­voe­ren­de ko­mi­tee van die IF met die rek­tor se be­stuur­span in Mei 2016 is die ver­se­ke­ring ge­gee dat voor­graad­se A­fri­kaans­spre­ken­de stu­den­te daar­op kan re­ken om hul le­sings in A­fri­kaans te kry. Die po­li­tie­ke ge­diens­tig­heid van die be­stuur het eg­ter dié be­lof­te soos mis voor die son laat ver­dwyn.

Aan die ein­de van 2017 en 2018 het ek ’n trans­for­ma­sie-in­da­ba by­ge­woon – al­les in En­gels. Die US het nog nie al sy trans­for­ma­sie­tei­kens ge­haal nie, maar die he­le US het En­gels ge­word!

Die rek­tor se be­stuur­span her­haal eenvoudig die po­li­tie­ke ge­diens­tig­heid wat in die dae van H.B. T­hom ge­heers het deur­dat hul­le hul bes doen om die be­wind­heb­bers ter wil­le te wees.

Dit gaan mee­bring dat trans­for­ma­sie­tei­kens nie ge­haal word nie, want A­fri­kaans­spre­ken­des (bruin en wit) uit die plat­te­land word af­ge­skrik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.