50 Jaar ge­le­de | 11 Februarie 1969

Die Burger - - 11 -

V Geen reg­ver­di­ging: Daar is geen reg­ver­di­ging vir Oos-Duits­land se jong­ste be­per­kin­ge op rei­se oor Iand deur Wes-Duit­sers na Wes-Ber­lyn nie, het die drie ver­naam­ste We­ster­se bond­ge­no­te gis­ter in Bonn ver­klaar. In drie een­ders be­woor­de ver­kla­rings wat hier deur hul on­der­skeie am­bas­sa­des uit­ge­reik is, het A­me­ri­ka, Frank­ryk en B­rit­tan­je die Sow­jet-U­nie daar­aan her­in­ner dat hy, en nie Oos-Duits­land nie, ver­ant­woor­de­lik is vir die vry en on­ge­hin­der­de toe­gang van men­se en goe­de­re tot Ber­lyn. Oos-Duits­land het in die na­week aan­ge­kon­dig dat le­de van die Wes-Duit­se par­le­ment en weer­mag­man­ne van Sa­ter­dag af ver­bied word om per pad of spoor oor OosDuit­se ge­bied na Ber­lyn te reis. Die be­per­king geld tot na­de­re ken­nis­ge­wing.

V Uitruil van ge­sken­ke: Mev. E­li­ze Bo­tha, eg­ge­no­te van die Mi­nis­ter van Ver­de­di­ging, mnr. P.W. Bo­tha, het gis­ter­og­gend aan mev. H.J. de Sá Vi­a­na Re­be­lo, eg­ge­no­te van die Por­tu­ge­se mi­nis­ter van ver­de­di­ging, ’n sil­wer aan­den­kings­bak­kie oor­han­dig. Die mid­del­ste stuk be­staan uit ’n R1sil­wer­stuk met Jan van Rie­beeck se kop. Die munt­kant met die springbok is aan die on­der­kant sig­baar. Mev. Re­be­lo was baie in haar skik, ve­ral om­dat sy ’n munt­ver­sa­me­laar is. Sy het op haar beurt aan mev. Bo­tha ’n sil­wer-ju­we­le­kis­sie ge­gee. Die ge­sken­ke is by ’n tee­par­ty by die of­fi­siers­me­na­sie in Wyn­berg oor­han­dig.

V Keer die knieë!: Mini-tab­berds sal in Zam­bia ver­bied word as ’n aan­be­ve­ling aan­ge­neem word wat ’n ko­mi­tee ge­doen het by ’n kon­fe­ren­sie oor die Zam­bi­aan­se kul­tuur wat eer­gis­ter in Lu­sa­ka ten ein­de ge­loop het. Die ko­mi­tee het o.m. aan­be­veel dat die dra van prui­ke, to­gas, nou­pas­sen­de broe­ke en slen­ter­broe­ke in Zam­bia ont­moe­dig word, en dat mini-tab­berds heel­te­mal ver­bied word. Die prui­ke van reg­ters so­wel as die to­gas van regs­ge­leer­des in Zam­bia moet her­ont­werp word. B­lei­kroom en an­der skoon­heids­mid­dels moet nie na Zam­bia ingevoer word nie. Voorts moet rol­pren­te waar­in seks en ge­weld voor­kom, be­let word. Veel­wy­e­ry is toe­laat­baar, om­dat min­na­res­se vir ge­trou­de mans nie toe­ge­laat word nie, dit ver­min­der die stig­ma van bui­te-eg­te­li­ke kin­ders en eg­skei­dings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.