‘Cy­ril se plan nie ge­noeg’

SA groei sal nie veel ver­sterk, sê Moody’s

Die Burger - - 12 - Wil­li­am Hor­ne

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa se staats­re­de dui op be­leid wat ’n ver­de­re kwy­ning van e­ko­no­mie­se groei sal af­weer, maar die plan om E­s­kom en die e­ko­no­mie te red, sal nie al­mal paai nie.

So meen Lu­cie Vil­la, Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce se hoof­ont­le­der vir A­fri­ka suid van die Sahara.

Die kre­diet­gra­deer­der het gis­ter sy me­ning oor die staats­re­de en ook die im­pak van die si­tu­a­sie by E­s­kom ge­gee.

“Die toe­spraak het min kon­kre­te maat­re­ëls ge­bied om die struk­tu­re­le uit­da­gings te oor­kom in die lig van baie ge­ves­tig­de be­lan­ge,” sê Vil­la.

Ra­map­ho­sa se aan­kon­di­ging dat die re­ge­ring in die be­gro­tings­re­de op 20 Februarie be­kend sal maak hoe die staat E­s­kom fi­nan­si­eel gaan on­der­steun ter­wyl hy in drie ge­deel word, sê maar min oor die staats­on­der­ne­ming se fi­nan­si­ë­le vol­hou­baar­heid, sê Vil­la.

“Dié stap­pe baan die weg vir ’n deur­sig­ti­ger maat­skap­py met ’n dui­de­li­ker toe­ge­wys­de in­kom­ste en kos­te tus­sen sa­ke­seg­men­te.

“Dit sal die oor­gang van die sek­tor fa­si­li­teer om­dat dit nu­we e­ner­gie­bron­ne ont­wik­kel.

“Dit is eg­ter op sig­self te min om E­s­kom se fi­nan­si­ë­le uit­da­gings die hoof te bied,” sê Vil­la.

E­s­kom se to­ta­le skuld be­loop so­wat R420 mil­jard, wat ge­lyk­staan­de is met 8,5% van die land se bru­to bin­ne­land­se pro­duk.

Van dié skuld het die staat reeds am­per R260 mil­jard ge­waar­borg, wat ’n ne­ga­tie­we im­lig, pak op die staat se kre­diet­waar­dig­heid het.

Moody’s is die e­nig­ste kre­diet­gra­deer­der wat die land se staat­skuld nog ’n be­leg­gings­gra­de­ring gee.

Die stap­pe om brood­no­di­ge kos­te­be­spa­rings by E­s­kom en ’n gro­ter in­kom­ste te be­werk­stel- sal on­ge­wild wees, meen Moody’s. Dit sluit in ho­ër ta­rie­we vir krag, af­leg­gings en an­der stap­pe wat ver­brui­kers en vak­bon­de sal ont­stel.

As die staat dus eers fi­nan­si­ë­le on­der­steu­ning bied en stap­pe doen wat eers la­ter be­spa­rings sal be­werk­stel­lig ten ein­de ver­skeie be­lang­heb­ben­des te paai, sal die uit­wer­king op die land se kre­diet­waar­dig­heid ui­ters ne­ga­tief wees. sê Vil­la.

Moody’s meen die ta­rief­ver­ho­gings wat E­s­kom van die Na­si­o­na­le E­ner­gie­re­gu­leer­der vra, sal nood­saak­li­ke on­der­steu­ning aan E­s­kom bied wat dus ook min­der druk sal plaas op staat­skuld en be­ter krag­toe­voer aan die land sal kan bied – al­bei nood­saak­li­ke e­ko­no­mie­se fak­to­re. Maar dit sal in­fla­sie skerp laat styg en ver­brui­kers­ver­troue ver­der laat kwyn.

Moody’s meen die be­plan­de stap­pe sal die lang­ter­myn-da­ling in Suid-A­fri­ka se groei­po­ten­si­aal waar­skyn­lik stuit, maar hy ver­wag nie noe­mens­waar­dig ster­ker groei in die vol­gen­de paar jaar nie.

Foto: GETTY IMAGES

Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce se hoof­kan­toor in New York. Moody’s is die wê­reld se groot­ste kre­diet­gra­deer­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.