President sê van­dag oor ge­sond­heid­sorg

Die Burger - - 12 - – Nel­lie Brand-Jon­ker

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa sê van­dag in Kaap­stad wat die plan­ne is om die ge­sond­heids­org­sek­tor reg te ruk.

Die ver­slag is ’n uit­vloei­sel van die pre­si­den­si­ë­le be­raad oor ge­sond­heid­sorg wat in Ok­to­ber ver­le­de jaar ge­hou is.

Die be­raad, onder lei­ding van adj.pres. Da­vid Ma­bu­za, is by­ge­woon deur be­lan­ge­groe­pe van die staat, nie-re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies, me­die­se fond­se en ge­sond­heids­org­ver­skaf­fers om te be­sin oor die pro­ble­me in die na­si­o­na­le ge­sond­heids­org­stel­sel.

In ’n ver­kla­ring is ge­sê die doel van die be­raad was om sa­me­wer­king te be­vor­der en goeie ge­sond­heids­diens­te te le­wer.

Ra­map­ho­sa gaan re­a­geer op die voor­stel­le wat die ne­ge kom­mis­sies van die be­raad ont­wik­kel het om die doel­tref­fend­heid van ge­sond­heid­sorg te ver­be­ter.

Hy het in sy staats­re­de ge­sê ’n groot stap gaan van­jaar ge­doen word om toe­gang tot goei­e­ge­hal­te-ge­sond­heid­sorg vir al­mal te bied.

Die Wets­ont­werp op Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) gaan bin­ne­kort in die par­le­ment ter ta­fel ge­lê word.

“Die NGV gaan Suid-A­fri­ka­ners in staat stel om gra­tis diens­te by on­der­steu­nings­pun­te te kry in o­pen­ba­re en pri­va­te ge­sond­heids­org­diens­te wat aan die ge­hal­te­ver­eis­tes vol­doen.”

Ra­map­ho­sa het ge­sê in ag ge­no­me die om­vang van die uit­da­gings in die ge­sond­heids­org­be­dryf is ’n NGV-krygs­ka­mer in die pre­si­den­sie ge­skep om kwes­sies oor sorg van goeie ge­hal­te te ta­kel.

‘‘

Die doel van die be­raad was om sa­me­wer­king te be­vor­der en goeie ge­sond­heid­sorg te le­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.