Nu­we da­ta­re­ëls ef­fens aan­ge­pas

Die Burger - - 12 - Petrus Mal­her­be

Die On­af­hank­li­ke Kom­mu­ni­ka­sie­o­wer­heid (O­ko­sa) het klein aan­pas­sings ge­maak aan twee van die vier nu­we da­ta­re­gu­la­sies wat van

1 Maart af geld.

In ’n ver­kla­ring sê die re­gu­leer­der hy het be­sluit om die wy­si­gings aan te bring nadat hy in Ja­nu­a­rie met diens­ver­skaf­fers daar­oor ver­ga­der het.

Vol­gens O­ko­sa se nu­we re­ëls moet diens­ver­skaf­fers ge­brui­kers per SMS in­lig sodra 50%, 80% en uit­ein­de­lik 100% van hul be­skik­ba­re da­ta op­ge­bruik is.

Diens­ver­skaf­fers, in­slui­tend Cell C, meen eg­ter so­veel ken­nis­ge­wings gaan ge­brui­kers meer ir­ri­teer as help.

Nou het O­ko­sa ge­las diens­ver­skaf­fers moet steeds die SMS’e stuur, maar ge­brui­kers die op­sie bied om dit nie te ont­vang nie.

Krag­tens die nu­we re­ëls mag bui­te­bon­del­ta­rie­we ook nie ou­to­ma­ties ge­hef word nie. Dit is om te keer dat ge­brui­kers ’n skok­kend hoë re­ke­ning aan die ein­de van die maand ont­vang of al hul lug­tyd in ’n oog­wink op­ge­bruik.

Cell C het eg­ter sy kom­mer uit­ge­spreek dat ge­brui­kers wie se da­ta­bon­del op­ge­bruik is s­kie­lik nie meer toe­gang tot die in­ter­net gaan hê nie, selfs al het hul­le nog lug­tyd oor.

O­ko­sa het dié re­ël nou ef­fens ge­wy­sig en ge­las diens­ver­skaf­fers moet ge­brui­kers wat be­reid is om dit te be­taal steeds die op­sie bied om ou­to­ma­ties na bui­te­bon­del­ta­rie­we oor te ska­kel.

Dit sal keer dat in­ter­net­toe­gang son­der meer af­ge­sny word.

Cell C het reeds só ’n funk­sie, wat hy van 1 Maart beskikbaar gaan stel.

Ge­brui­kers sal ook ’n by­ko­men­de perk kan stel so­dat bui­te­bon­del­ta­rie­we hul­le nie te veel uit die sak jaag nie, maar hul­le sal ook nie sum­mier af­ge­sny word van die in­ter­net as hul­le by­voor­beeld be­sig was om ’n You­Tu­be-vi­deo te kyk toe die da­ta­bon­del uit­ge­put is nie.

Cell C maak dit eg­ter dui­de­lik dat ge­brui­kers steeds per­ti­nent sal moet in­stem om bui­te­bon­del­ta­rie­we te be­taal, maar ten min­ste is die op­sie daar.

O­ko­sa se an­der twee re­ëls, naam­lik dat ge­brui­kers da­ta se gel­dig­heids­pe­ri­o­de moet kan ver­leng en da­ta na an­der ge­brui­kers op dieselfde net­werk moet kan oor­dra, bly on­ver­an­derd.

Foto: GETTY IMAGES

Nu­we da­ta­re­ëls geld van 1 Maart af.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.