Wie gaan nou bee­trooi bloos?

Die Burger - - 13 - Nel­lie Brand-Jon­ker

Woolworths word weer daar­van be­skul­dig dat hy ’n pro­duk­i­dee en -naam ge­gaps het – dié keer van dran­kies wat van onder meer beet en borrie ge­maak word.

Op die web­joer­naal “De­ar Woolworths, I’d like my na­me back now ple­a­se”, skryf Mi­chel­le Leg­ge, eienaar en stigter van die on­der­ne­ming Su­per­lat­te, sy het in Ju­nie 2017 ag­ter­ge­kom Woolworths het dieselfde soort dran­kies in sy eet­plek­ke be­kend ge­stel. Die naam op die spys­kaart het ook sterk oor­een­ge­stem met die naam van haar on­der­ne­ming.

Leg­ge het haar on­der­ne­ming met die ge­re­gis­treer­de han­dels­naam Su­per­lat­te in Ju­nie 2016 be­gin. Haar produkte word van beet, ma­t­cha (groen­tee) en borrie ge­maak. Dit is in poei­er­vorm en lat­tes kan daar­van ge­maak word.

Toe be­gin Woolworths soort­ge­ly­ke drink­goed in sy re­stau­ran­te be­dien.

Op die spys­kaart onder die naam “Su­per Lat­tes” is drie dran­kies, ook van borrie, beet en groen­tee, be­kend ge­stel.

Leg­ge meen daar is “op­val­len­de oor­een­koms­te” met haar han­dels­naam, selfs al is haar “Su­per­lat­te” een woord.

Sy meen ook die Wool­wort­hs­re­sep­te is by­na i­den­ties aan hare.

Aan­vank­lik het sy angs­tig daar­oor ge­voel, maar la­ter het sy be­sluit om niks te doen nie. “Ek is ont­moe­dig deur hul groot­te en het be­sef dat dit wet­lik hul reg is (om­dat) hul­le my ge­re­gis­treer­de han­dels­naam, Su­per­lat­te, as twee woor­de ge­spel het en ’n meer­voud-‘s’ aan die ein­de by­ge­voeg het.

“En ten op­sig­te van die lat­te­geu­re – dit is feit­lik on­moont­lik om ko­pie­reg op ’n re­sep te hê,” er­ken sy.

Vol­gens haar wou sy nie haar kans ver­brou om haar produkte la­ter op Wool­ies se win­kel­rak­ke te kry nie. “Maar dít was op die ou end die min­ste van my be­kom­mer­nis.”

Vol­gens haar het sy nou die web­joer­naal ge­skryf om­dat die ge­hal­te van Wool­ies se dran­kies so swak is en sy ge­du­rig kom­men­taar kry van men­se wat dink dis haar produkte.

Leg­ge sê die ver­war­ring duur net voort en sy word ge­reeld ge­vra of dit haar produkte is wat op Woolworths se spys­kaart ver­skyn.

In­tus­sen het Woolworths ook poei­ers vir lat­tes be­kend ge­stel van beet, borrie en ma­t­cha.

Dis wel weer die ge­hal­te van die pro­duk wat haar pla. Sy be­weer Woolworths se pro­duk het be­trek­lik baie sui­ker in en bevat ook melk­poei­er.

Woolworths sê by na­vraag: “Ons ont­ken ka­te­go­ries die be­we­rings dat ons hier­die pro­duk na­ge­boots het.”

Vol­gens die win­kel­groep het hy “al in 2016 die in­ter­na­si­o­na­le ten­dens be­kend as su­per­voed­sel-lat­tes ge­sien wat ook as re­ën­boog-, su­per- of een­ho­ring­lat­tes be­kend staan”.

“Ons het op ons spys­kaart na hier­die su­per­voed­sel­dran­kies as Su­per Lat­tes ver­wys ge­grond op na­vor­sing oor hoe dit wêreldwyd ver­koop word en om­dat die term ‘su­per lat­te’ be­skry­wend is van lat­tes wat be­stand­de­le bevat wat in die al­ge­meen na ver­wys word as su­per­voed­sel.”

Woolworths het weer ver­klaar hy is “diep ver­bind” tot klein on­der­ne­mings.

On­langs was Woolworths ge­wik­kel in ’n skan­daal toe hy die i­dee vir ’n ba­ba-dra­sak van U­bun­tu Ba­ba ge­steel het.

Na dié skan­daal het nog twee on­der­ne­mings be­weer Woolworths boots hul produkte na, maar dit is ook ont­ken.

Woolworths was ’n paar jaar ge­le­de ook in om­stre­den­heid ge­dom­pel met ’n kus­sing waar­van die ont­werp van ’n sui­ker­bek­kie oor­een­ge­stem het met ont­wer­pe wat ’n en­tre­pre­neur aan hom voor­ge­lê het.

Mi­chel­le Leg­ge, wat Su­per­lat­te be­gin het, met haar drie produkte. Die foto ver­skyn op haar web­joer­naal oor die oor­een­koms­te tus­sen haar produkte en dié van Woolworths.

So het Su­per­lat­te Bar sy vol­ge­lin­ge Son­dag in ken­nis ge­stel van die web­joer­naal met ’n foto van Woolworths se spys­kaart.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.