Mor­gan neem lei­sels

Van Gin­kel nooi twee nu­we­lin­ge na oe­fen­kamp

Die Burger - - 15 - Jo­hann de Ja­ger

De­on Mor­gan is die nu­we president van die Suid-A­fri­kaan­se Hok­kie­ver­e­ni­ging (Saha). Hy was voor­heen van Port E­li­za­beth, maar het hom in Jo­han­nes­burg ge­ves­tig.

Die be­heer­lig­gaam se uit­ge­stel­de jaar­ver­ga­de­ring van 2018 is die af­ge­lo­pe na­week by die O.R. Tam­bo-lug­ha­we in Kemp­ton Park ge­hou.

Die 47-ja­ri­ge Mor­gan het voor­heen op Saha se uit­voe­ren­de raad ge­dien.

Hy neem die lei­sels by Mi­ke du P­les­sis, wat vir ses jaar as president ge­dien het.

Mor­gan was voor die ver­kie­sing die e­nig­ste oor­bly­wen­de kan­di­daat wat as president ge­staan het.

Drie van die aan­vank­li­ke kan­di­da­te, John W­rig­ht, S­hei­la Bro­wn en L­wan­di­le Si­me­la­ne, het hul­le voor­af ont­trek.

Jo Mor­ley-Jep­s­on, voor­ma­li­ge na­si­o­na­le spe­ler en keur­der, is die vroue se nu­we keur­der­baas.

Die na­si­o­na­le vrou­e­span se twee­de oe­fen­kamp van die jaar by St. S­ti­thi­ans Col­le­ge het in­tus­sen die na­week be­gin en sal tot Vry­dag duur.

Rob van Gin­kel, nu­we af­rig­ter van die na­si­o­na­le vrou­e­span, het ’n paar nu­we­lin­ge na die twee­de oe­fen­kamp ge­nooi.

Van die spe­lers wat nie die eer­ste oe­fen­kamp kon by­woon nie, is te­rug in die kamp.

Ni­co­le la F­leur, P­hu­mi M­ban­de en Qu­a­ni­ta Bobbs sal dan na die twee­de kamp vol­gens sa­hoc­key.co.za ge­nooi word.

Die na­si­o­na­le bin­nen­hui­se spe­ler A­mo­re de Wet is be­trek saam met spe­lers soos Bi­an­ca Woods, C­har­né Mad­docks en S­te­pha­nie Bo­tha.

Van die an­der jong spe­lers is Don­na Small, Kir­sty A­dams, Mia Bar­nard, San­di Ta­ba­ta en Saré Laub­ser.

Die pos as na­si­o­na­le af­rig­ter vir die mans sal bin­ne­kort ge­ad­ver­teer word.

SA oe­fen groep :­ P­hu­mi­ M ban­de ,­ E rin­ Hun ter ,Mia­ Bar­nard,­ Sand i­ Ta­ba­ta,­ A mor e­de­ Wet ,­ I­zel­le­ Ver ster ,­ Mishca­ El­lis ,­ Saré­ Laub­ser,­ Ashleigh­ Dat­now,­ Kar a­ Bo­tes,­ M­mat­hs­he­po­ Mo­di­pa­ne,­ S­hind­re-Lee­ Sim­mons,­ Bi­an­ca­ Woods,­ Kir­sten­ Pa­ton,­ N i c ole­l a­ F­leur ,­ S­te­pha­nie­ Bax­ter,­ Ca­sey-Je­an­ Bo­tha ,­ Kir­sty­ A­dams ,­ Ni­co­le­ Wal­ra­ven,­ S­te­pha­nie­ Bo­tha ,­ Ce­lia­ E­vans,­ Le­zaan­ Jan se­ van­ Vuur en ,­ Ni­co­le­ne­ Ter­blan­che,­ Syl­via­ van­ Jaars­veldt,­ C­har­né­ Mad­docks,­ Le­zan­ Ja­cobs ,­ Nik­ki­ Ve­to ,­ Tar­ryn­ Glas by ,­ Court­ney­ d u­P ree z ,­ Lil­li­an­ d u­P les sis ,­ Qu­a­ni­ta­ Bobbs,­ Te­a­gan­ Fou­rie,­ Don­na­ Small,­ Li­sa­ Deet­lefs,­ Ro­byn­ Jon­son,­ Ton i­ Marks.­

Foto:­ FA­CE­BOOK

Mi­ke du P­les­sis, voor­ma­li­ge president van die Suid-A­fri­kaan­se Hok­kie­ver­e­ni­ging, en sy op­vol­ger, De­on Mor­gan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.