Nóg ’n All Black kies koers na groe­ner wei­vel­de

Die Burger - - 15 -

Die­ All­ Black-flank­ Li­am­ S­qui­re­ gaan­sy­ ban­de­ met­ Nieu-See­land­se­ rug­by­ver­breek­ en­ ná­ van­jaar­ se­ Wê­reld­be­ker-toer­nooi­in­ Ja­pan­ speel.

S­qui­re­ (27),­ wat­ in­ 23­ toet­se­ vir­ dieAll­ Blacks­ ge­speel­ het,­ is­ een­ van­meer­ as­ ’n­ hand­vol­ Nieu-See­land­sester­re­ wat­ ná­ die­ toer­nooi­ in­ Ja­pan­groe­ner­ wei­vel­de­ gaan­ kry.

Dit­ is­ steeds­ nie­ be­kend­ vir­ wat­terJa­pan­se­ span­ hy­ gaan­ uit­draf­ nie.

Jor­dan­ Tau­fua,­ ’n­ los­voor­spe­ler­ wat­ in­ 2018­ weens­ ’n­ be­se­ring­ nie­ sy­toets­bui­ging­ teen­ Frank­ryk­ kon­ maa­k­nie,­ het­ ver­le­de­ week­ aan­ge­kon­dig­dat­ hy­ hom­ aan­ die­ ein­de­ van­ 2019by­ die­ En­gel­se­ klub­span­ die­ Lei­ces­terTi­gers­ gaan­ aan­sluit.

Kie­ran­ Re­ad,­ die­ All­ Blacks­ se­ kap­tein,het­ reeds­ aan­ge­kon­dig­ dat­ hyklaar­ is­ met­ toets­rug­by­ ná­ die­ WB­toer­nooi.Die­ slot­ Sam­ W­hi­te­lock­word­ ver­bind­ met­ ’n­ skuif­ oor­see.­

­­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.