Hoë eer­ste hek­kie vir Lloyd in New York Ope

Die Burger - - 15 -

Suid-A­fri­ka­ se­ Lloyd­ Har­ris( foto )­ gaan­ Sam­ Qu­er­rey,­ 2018­ se­ fi­na­lis ,­ van­dag­ in­ sy­ eer­ste­ wed­stryd­ a s­ ’n­ top-100-spe­ler­ in­ die­ New­ York­ Ope­ pak .­ Die­ ses­de­ ge­keur­de­ A­me­ri­ka­ner­ het­ hom­ ver­le­de­ jaar­ in­ die­ eind­stryd­ teen­ Ke­vin­ An­der­son­ vas­ge­loop.

An­der­son­ moes­ ho­min­tus­sen­ aan­ die­ O­pe­ont­trek­ en­ sal­ weens­ ’nelm­boog­be­se­ring­ nie­ sy­ti­tel­ kan­ ver­de­dig­ nie.

Die­ 21-ja­ri­ge­ Har­ris­be­klee­ die­ 98ste­ plek­ –sy­ hoog­ste­ nog­ op­ die­jong­ste­ wê­reld­rang­lys.

In­dien­ die­ Ka­pe­naar­ver­ras,­ wag­ Ivo­ Kar­lo­vi­cvan­ Kro­a­sië­ op­ hom.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.